Jak znaleźć wersję aktu prawnego na określony stan prawny?

W tekście aktu prawnego, na pasku narzędzi należy kliknąć ikonę  

Na otwartej w ten sposób liście wersji aktu można znaleźć kolejno:

  1. Datę wejścia w życie danej wersji
  2. Status wersji
  3. Link do przepisu zmieniającego
  4. Link do uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej