Jak zobaczyć treść obwieszczeń o tekstach jednolitych?

  1. W oknie z tekstem aktu prawnego należy kliknąć na ikonę 
  2. Na wyświetlonej liście ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie na ikonę spowoduje otwarcie tekstu obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego, wraz z aktem ujednoliconym w załączniku do obwieszczenia