Kalendarium

 

Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub zakresie dat.

Kalendarium uruchamia się przy pomocy ikony widocznej z lewej strony startowej.

Aby wybrać zakres dat, dla których mają być prezentowane wydarzenia, należy skorzystać z rozwijanego menu w prawej części okna. Domyślnie Kalendarium ustawione jest na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu („Dzisiaj„). Po kliknięciu w menu wyświetlone zostaną kalendarze, przy pomocy których można ustawić zakres dat. Użytkownik może skorzystać również z predefiniowanych zakresów widocznych poniżej. Swój wybór należy potwierdzić klikając w ikonę Zastosuj.

W lewym panelu okna z Kalendarium wyświetlane są rodzaje wydarzeń, które mają miejsce w wybranym zakresie dat, tj.:

  • Ogłoszenie
  • Wejście w życie
  • Zmiana
  • Utrata mocy

a także kategorie (miejsca publikacji) aktów prawnych, których wydarzenia dotyczą.

Listę aktów prawnych w Kalendarium obsługuje się tak samo jak standardową listę aktów prawnych, włącznie z filtrowaniem i wyszukiwaniem w wynikach.

Ustawienia Kalendarium

Użytkownik może określić, jakie akty prawne nie mają być prezentowane w Kalendarium. Wybranie określonych danych spowoduje usunięcie z listy aktów spełniających wskazane kryteria. W tym celu należ wejść w Ustawienia  programu i przejść do zakładki Kalendarium. Po dokonaniu wyboru, należy kliknąć na przycisk Zapisz.

Aby przywrócić wyświetlanie określonych kategorii dokumentów należy usunąć wybór klikając na ikonę .