Dodawanie wyjątków w zaporze Windows dla portów SQL

(Problem działa KN na końcówkach)

Instrukcja zawiera informacja na temat dodawania wyjątków w zaporze Windows dla portów SQL na których łączy się Kancelaria Notarialna z bazą. Porty należy przepuścić w przypadku problemów uruchomienia Kancelarii Notarialnej na komputerach klienckich w przypadku kiedy zapora Windows blokuje porty SQL.

Dwa porty SQL są stałe:

1433 TCP i 1434 UDP

Jeden port jest dynamiczny, czyli jest tworzony podczas instalacji i później już się nie zmienia. U różnych użytkowników i po każdej instalacji może być inny.

Zaczynamy od ustalenia jaki jest numer portu dynamicznego. W tym celu należy kliknąć na Menu Star > Wszystkie  programy  > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager możemy ustalić port.

Poniżej zrzut ekranowy który obrazuje ścieżkę dojścia do portu dynamicznego:

 

Następnie możemy przystąpić do dodawania portów do wyjątków zapory Windows. W tym celu należy kliknąć Menu Start > Panel sterowania > Zapora systemu Windows

Po otwarciu zapory klikamy po lewej stronie Ustawienia zaawansowane.

 

Następnie możemy dodać reguły przychodzące, a później wychodzące, kolejność nie ma znaczenia.

 

Klikamy np. na Reguły przychodzące, a następnie po prawej stronie okna klikamy Nowa reguła.

 

Po kliknięciu na Nowa reguła otworzy nam się okno Kreator nowej reguły ruchu przychodzącego.

Klikamy na Port i klikamy dalej

 

Wybieramy TCP, zaznaczamy Określone porty lokalne i wpisujemy odpowiednie porty i klikamy dalej.

 

Należy sprawdzić czy Zezwalaj na połączenie jest zaznaczone, jeśli tak to klikamy dalej.

 

Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy dalej.

 

Wpisujemy nazwę, możemy wpisać np. nazwę programu i numery portów które w tej regule dodaliśmy. Klikamy zakończ.

 

Dodaliśmy regułę, dodajemy kolejną regułę dla portu UDP. Wszystko robimy tak samo, oprócz momentu gdzie mamy wpisać odpowiedni port i wybrać jego rodzaj (TCP/UDP).

Poniżej zrzut ekranu który obrazuje różnice w kroku Protokół i porty dla portu 1434 UDP:

 

Powtarzamy operację dla Reguł wychodzących.

Proszę tylko zwrócić uwagę na krok Akcja w którym musi być zaznaczona opcja Zezwalaj na połączenie.