Dla deklaracji PCC-2 oraz SD-2 istnieje możliwość wysyłki poprzez mechanizmy elektroniczne. Aby deklaracja mogła być wysłana musi być wybrany notariusz i w oknie podglądu wydruku musi zostać wybrany przycisk Podpis (rysunek poniżej).

 

Kliknięcie na przycisk Podpis uruchamia procedurę podpisu i wysyłki widocznej deklaracji do serwisu elektronicznej ewidencja deklaracji podatkowych e-Deklaracje przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Po skończonej procedurze podpisu powinno zostać wyświetlone okno dialogowe z komunikatem „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie” (tak jak na rysunku poniżej).

 

Jeśli zaistnieje potrzeba ponownego wysłania tej samej deklaracji, która już
została wysłana, należy dokonać tego w trybie korekty.
Dodatkowo wprowadzono możliwość podglądu deklaracji poprawnie
wysłanych drogą elektroniczną (patrz rysunek poniżej).

 

Oprócz możliwości podejrzenia tych deklaracji istnieje możliwość ich podglądu
(przycisk Podgląd wydruku) oraz możliwość sporządzenia korekty na podstawie
wysłanej deklaracji (przycisk Podgląd wydruku).
Okno Lista e-Deklaracji jest dostępne z poziomu parametrów wydruku
deklaracji PCC-2 oraz SD-2 (rysunek poniżej).