Kancelaria Notarialna umożliwia eksport danych do programu Symfonia, oraz innych programów księgowych. Dane z faktur są eksportowane do pliku w formacie txt. Kancelaria eksportuje dane tylko w takim formacie, a ewentualne dostosowanie pliku i danych do konkretnego programu księgowego, należy wykonać we własnym zakresie.

W tym celu w programie Kancelaria Notarialna należy przejść do Narzędzia > Eksport > Eksport do Symfonii.

Zostanie po tym wyświetlone okno, w którym można wybrać okres za jaki mają zostać przygotowane dane do eksportu.

Możliwe jest wyświetlenie eksportowanych faktur w kolejności według daty sprzedaży lub daty wystawienia.

Dane mogą być przygotowane także ze względu na odbiorców tj. dokumenty wystawione dla wszystkich odbiorców, lub tylko firm lub tylko osób fizycznych.

W opcjach eksportu możliwe jest także zdefiniowanie parametrów eksportowanych danych, takich jak np. format daty, separatory, notariusz.