Jeśli zafakturowaliśmy czynność/akt i przy wydruku Faktury okazuje się że jest jako zapłacona, a klient jeszcze nam nie zapłacił to znaczy że są powiązane płatności z tą fakturą. Przyczyną może być np. rodzaj płatności wybrany podczas zatwierdzania czynności. Jeśli wybierzemy rodzaj płatności jako gotówkę, przelew, lub kartę płatniczą to zawsze tworzy się płatność i faktura przy wydruku jest jako zapłacona.

Jeśli chodzi o zatwierdzenie czynności/aktu tak, aby nie stworzyły się płatności to przy zatwierdzaniu należy wybrać rodzaj płatności jako „Płatność odroczona, lub dzielona – bez wystawienia wpłaty”. Tak jak na zrzucie poniżej:

Jeśli jednak już nam się zdarzyło że faktura jest rozliczona i chcemy na wydruku uzyskać, aby była jako niezapłacona, to musimy usunąć płatność, ponieważ to kwota w płatności decyduje co się wyświetli w pozycji  Zapłacono na fakturze.

W celu usunięcia powiązania płatności z fakturą i usunięcia płatności najpierw otwieramy zakładkę Finanse.

 

Odnajdujemy fakturę z której chcemy usunąć powiązanie z płatnościami i otwieramy tą fakturę tak jak na zrzucie poniżej, następnie otwieramy zakładkę Płatności.

W zakładce Płatności zobaczymy płatność z której kwota jest wyświetlana w pozycji Zapłacono na fakturze.

Następnie klikamy na daną pozycję („podświetlamy ją”) i klikamy na przycisk Usuń powiązanie.

Pojawi się okienko z pytaniem o usunięcie powiązania. Klikamy Tak.

Przy wydruku faktury należy jeszcze pamiętać, aby zaktualizować kwoty na fakturze klikając Tak na komunikacie który się pokażę przy wydruku faktury po usunięciu powiązania płatności. Tak jak na zrzucie poniżej.

 

Po usunięciu płatności pozycję pod Łącznie do zapłaty będą wyglądały następująco:

 

A tak wyglądają pozycję po wydrukowaniu faktury przed usunięciem powiązania płatności z fakturą:

 

Czyli jak widzimy o kwocie w pozycji Zapłacono decyduje kwota z powiązanej Płatności.

Trzeba pamiętać że jest to usunięcie tylko powiązania, a więc pozycja w module Płatności nadal istnieje. Należy zatem pamiętać o jej ewentualnym usunięciu.

Usunąć płatność można klikając w moduł Płatność

Następnie odnajdujemy daną płatność która była powiązana z daną fakturą, klikamy prawym przyciskiem myszy na tą pozycję i wybieramy opcję Usuń.