Za pomocą pokazanego filtra można wyświetlić z listy wybrane pozycje.

Po najechaniu na nazwę kolumny pokaże się symbol „lejka”.

Należy na niego kliknąć, aby rozwinąć listę, z której będzie można wybrać interesujące użytkownika opcje filtrowania.

Na przykład jeśli użytkownik chce w kolumnie „Nr aktu” wybrać pozycje tylko z numerem aktu, powinien zaznaczyć „NiePuste”. Zostaną pokazane wszystkie pozycje z danego okresu, które nie są puste, czyli zawierają numer aktu.

Po wybraniu filtra na dole pojawi się pasek z wybranym filtrem, dzięki któremu można na chwilę wyczyścić opcję wyszukiwania i zaznaczając pole na pasku ponownie, przywrócić wyniki filtra.

 

 Można wybrać kilka opcji filtrowania na raz.

 Żeby wyczyścić filtr, można go w ogóle wyłączyć, klikając ponownie Filtry > Filtry zaawansowane; można wyczyścić tylko opcję filtrowania, klikając X na pasku, który pokazuje się na dole po wybraniu filtra. Po kliknięciu na „lejek” można wybrać opcję „Wszystko”.