W celu udostępnienia Kancelarii Notarialnej na inne komputery, należy udostępnić katalog główny Kancelarii Notarialnej z pełnymi prawami, a na pozostałych komputerach należy przez sieć wyciągnąć skrót do pliku NotariatSystem.exe z głównego katalogu programu.

Standardowo katalog Kancelarii Notarialnej znajduje się na dysku C:\ czyli:

C:\KancelariaNotarialna

W celu jego udostępnienia, wchodzimy na dysk C: klikamy prawym przyciskiem myszy na katalog kancelarii i wybieramy Właściwości.

 

Po kliknięciu na Właściwości otworzy się okno Właściwości: KancelariaNotarialna w którym klikamy na zakładkę Udostępnianie i przycisk Udostępnij

 

W następnym oknie wybieramy Wszyscy, klikamy Dodaj i na końcu klikamy Udostępnij

 

Po udostępnieniu i powrocie do poprzedniego okna klikamy na Udostępnianie zaawansowane

 

Zaznaczamy Udostępnij ten folder, a następnie Uprawnienia

 

W uprawnieniach zaznaczamy Pełną kontrolę w kolumnie Zezwalaj i klikamy OK.

 

Następnie przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia

Klikamy na Edytuj

 

Klikamy Dodaj

 

Wpisujemy „Wszyscy”, klikamy na Sprawdź nazwy i klikamy OK

 

Podświetlamy nazwę grupy Wszyscy, klikamy na pełną kontrolę pod kolumną Zezwalaj i klikamy OK.

 

W oknie które się pokaże, czyli Właściwości: Kancelaria Notarialna klikamy Zamknij.

Na tym etapie skończyliśmy poprawne udostępnienie i konfigurację praw do katalogu Kancelaria Notarialna.

Utworzenie skrótu na końcówce

W celu wyciągnięcia skrótu przez sieć należy sprawdzić nazwę komputera na który jest zainstalowana kancelaria.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Komputer która znajduje się na pulpicie, lub menu Start.

W oknie które nam się otworzy będzie pozycja Nazwa komputera

Przykładowo Nazwa komputera: Serwer-KN

Przechodzimy na końcówkę, otwieramy dowolne okno, np. klikamy w ikonę Komputer.

W pasku adresu okna wpisujemy \\Nazwa-serwera-KN i naciskamy Enter.

Przykładowo: \\Serwer-KN

Pojawi się okno z udostępnionymi katalogami na komputerze/serwerze gdzie jest zainstalowana kancelaria.

Jeśli podczas udostępnienia nie zmienialiśmy nazwy udostępnionego zasobu, będzie on nosił nazwę katalogu kancelarii czyli KancelariaNotarialna

Klikamy 2x w zasób KancelariaNotarialna, odnajdujemy plik o nazwie NotariatSystem i klikamy na niego prawym przyciskiem myszy.

Z menu które się wyświetli wybieramy Wyślij do -> Pulpit (utwórz skrót)

 

 

Gdyby podczas próby wyświetlania udostępnionych zasobów pojawił się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, to w tej sytuacji należy wyłączyć udostępnianie chronione hasłem.

Opcja znajduje się w Panel sterowania\Sieć i Internet\Centrum sieci i udostępniania \Zaawansowane ustawienia udostępniania