Jeśli podczas próby rozpoczęcia aktualizacji Kancelarii Notarialnej pojawi się poniższy komunikat, a abonament na program został na przedłużony:

Oznacza to, że nie został podmieniony w aplikacji plik licencyjny (def.ini) na nowy, a na obecnym pliku wygasł już abonament. Uniemożliwiać to będzie zaktualizowanie Kancelarii Notarialnej do nowszej wersji.

Weryfikacji ważności abonamentu można dokonać z poziomu programu poprzez wyświetlenie informacji z Pomoc > O programie.

W powyższym oknie do odczytu jest data obowiązywania abonamentu na program z aktualnie używanym plikiem licencyjnym.

Pomoc w otrzymaniu oraz wgraniu do programu aktualnego liku licencyjnego udziela dział Pomocy Technicznej.

Instrukcja do samodzielnej podmiany pliku licencyjnego zamieszczona jest w tym miejscu:

http://pomoc.wolterskluwer.pl/kancelaria-notarialna-podmiana-pliku-licencyjnego-def-ini/