Jeśli próbujemy zrobić wydruk z Kancelarii Notarialnej np. faktury, msnot itp. i przy wydruku pojawia nam się błąd:

Błąd ten mówi że albo plik szablonu w katalogu Kancelarii Notarialnej (KN) został usunięty, lub zmieniony (np. nazwa pliku) i program nie może odnaleźć danego pliku .rtf dzięki któremu KN może wygenerować raport/wydruk.

Przykładowo, jeśli zmienimy nazwę pliku „MS-Not24v2014.rtf” na „MS-Not24v2014 zmienony.rtf”  tak jak na obrazku poniżej, KN nie znajdzie tego pliku i przy próbie wydrukowania MSNot będziemy otrzymywali błąd jak na powyższym obrazku.

Pliki te znajdują się w głównym katalogu KN.  Dodatkowo gdyby opcja naprawiania przez instalator nie pomogła należy sprawdzić prawa do katalogów w systemie Windows, lub czy pliki nie są blokowane przez inny program.

Najprostszym rozwiązaniem będzie wykonanie opcji napraw poprzez plik aktualizacji który możemy pobrać ze strony:

http://www.produkty.lex.pl/kancelaria-notarialna/do-pobrania

Gdyby pliku na podstawie którego raport się generuje nie było, lub zostałaby zmieniona nazwa jego, to opcja naprawy przez instalator przywróci ten plik, dzięki czemu wydruk będzie działał.

Poniżej została opisana opcja naprawy przez instalator:

Pobieramy ze strony

http://www.produkty.lex.pl/kancelaria-notarialna/do-pobrania

najnowszą aktualizację.

Po pobraniu pliku z aktualizacją uruchamiamy go. Wybieramy opcję „Napraw” jeśli nie byłaby zaznaczona. Jeśli aktualizacja KN jest starsza niż pobrana ze strony, to po prostu dokonujemy aktualizacji.

Klikamy dalej

Rozpocznie się naprawa KN.

 

Po zakończeniu klikamy „Zakończ”

Po tej operacji należy otworzyć program Kancelaria Notarialna i wykonać wydruk z którym wcześniej był problem. Gdyby nadal był problem, należy sprawdzić prawa do katalogu Kancelarii Notarialnej i czy jakiś program nie blokuje plików .rtf