Kompas Orzeczniczy

LEX Kompas Orzeczniczy to pakiet funkcjonalności służących do sprawnego merytorycznego researchu w bazie orzeczeń.

 

Funkcjonalności Kompasu Orzeczniczego są dostępne:

 • z listy orzeczeń
 • z prawego panelu tekstu orzeczenia
 • z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego, będącej podstawą wydania orzeczenia.

Poszczególne funkcje Kompasu Orzeczniczego to:

 • Orzeczenia seryjne
 • Orzeczenia podobne
 • Wybór eksperta
 • Pokaż tezę w uzasadnieniu.

Orzeczenia seryjne – to grupa orzeczeń prawie identycznych tekstowo.

 • Można je znaleźć na liście orzeczeń wyszukanej dowolnym sposobem
 • Są oznaczone na prawym marginesie danej pozycji na liście. Dla użytkownika to sygnał, że orzeczenia o niemal identycznej treści zostały zgrupowane przy orzeczeniu widocznym na liście wynikowej.
 • Można je przejrzeć z poziomu tak oznaczonego orzeczenia, ale nie występują one bezpośrednio na bieżącej liście.
 • Skracają listę wynikową i ją dodatkowo porządkują.

Orzeczenia podobne – to grupa orzeczeń najbardziej zbliżonych merytorycznie do orzeczenia analizowanego.

 • Są dostępne z prawego panelu tekstu orzeczenia.
 • Każde orzeczenie podobne posiada oznaczenie procentowej skali podobieństwa do orzeczenia przeglądanego.
 • W prawym panelu, wśród dokumentów powiązanych, mogą być dostępne również linie orzecznicze.
  • Linie orzecznicze to gotowe analizy orzeczeń, zawierające główne poglądy lub dominujące trendy w kontrowersyjnych sprawach.

Wybór eksperta – to indywidualny ekspercki zbiór orzeczeń merytorycznie dobranych do jednostki redakcyjnej będącej podstawą rozstrzygnięcia.

 

 • Rekomendacja eksperta jest dostępna z poziomu menu jednostki redakcyjnej.
 • W kategorii Kompas Orzeczniczy należy wybrać opcję Wybór eksperta.
 • Po kliknięciu funkcji wyświetli się lista merytorycznie dobranych orzeczeń.
 • Rekomendowane orzeczenia są na bieżąco aktualizowane.
 • Autorem doboru orzeczeń do poszczególnych jednostek kodeksu cywilnego jest Jacek Gudowski, wybitny cywilista i sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Pokaż tezę w uzasadnieniu – to funkcja umożliwiająca szybkie przejście do fragmentu w treści orzeczenia, z którego pochodzi teza.

 • Teza orzeczenia to stanowisko sądu zawarte w uzasadnieniu prawnym, dotyczące np. rozumienia danego przepisu, jego zastosowania czy też naruszenia. Teza zawiera zasadniczy wniosek sądu – konkluzję o charakterze uniwersalnym.

 • Funkcja Pokaż tezę w uzasadnieniu jest dostępna z poziomu otwartego tekstu orzeczenia.
 • Kliknięcie wskazanego przycisku spowoduje oznaczenie tezy blokiem w uzasadnieniu i automatyczne wyświetlenie widoku tego miejsca na ekranie.