Kompas orzeczniczy

LEX Kompas orzeczniczy to pakiet funkcjonalności służących do sprawnego merytorycznego researchu w bazie orzeczeń.

 

Funkcjonalności Kompasu orzeczniczego są dostępne:

 • z listy orzeczeń
 • z prawego panelu tekstu orzeczenia
 • z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego, będącej podstawą wydania orzeczenia
 • z dodatkowej zakładki – Analiza treści
 • w treści orzeczenia.

Poszczególne funkcje Kompasu 0rzeczniczego to:

 • „Orzeczenia seryjne”
 • „Orzeczenia podobne”
 • „Wybór eksperta”
 • „Pokaż tezę w uzasadnieniu”
 • „autoTEZA”
 • „Zwiń tezę/tezy”
 • „Analiza treści”.

Orzeczenia seryjne – to grupa orzeczeń prawie identycznych tekstowo.

 • Można je znaleźć na liście orzeczeń wyszukanej dowolnym sposobem.
 • Są oznaczone na prawym marginesie danej pozycji na liście. To sygnał, że orzeczenia o niemal identycznej treści zostały zgrupowane przy orzeczeniu widocznym na liście wynikowej.
 • Można je przejrzeć z poziomu tak oznaczonego orzeczenia, ale nie występują one bezpośrednio na bieżącej liście.
 • Skracają listę wynikową i ją dodatkowo porządkują.

Orzeczenia podobne – to grupa orzeczeń najbardziej zbliżonych merytorycznie do orzeczenia analizowanego.

 • Są dostępne z prawego panelu tekstu orzeczenia.
 • Każde orzeczenie podobne posiada oznaczenie procentowej skali podobieństwa do orzeczenia przeglądanego.
 • W prawym panelu, wśród dokumentów powiązanych, mogą być dostępne również linie orzecznicze, glosy lub omówienia.

Wybór eksperta – to indywidualny ekspercki zbiór orzeczeń merytorycznie dobranych do jednostki redakcyjnej będącej podstawą rozstrzygnięcia.

 

 • Rekomendacja eksperta jest dostępna z poziomu menu jednostki redakcyjnej.
 • W kategorii Kompas orzeczniczy należy wybrać opcję Wybór eksperta.
 • Po kliknięciu funkcji wyświetli się lista merytorycznie dobranych orzeczeń.
 • Rekomendowane orzeczenia są na bieżąco aktualizowane.
 • Wyboru orzeczeń dokonują wybitni eksperci danej dziedziny:
  • do Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Jacek Gudowski (sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku),
  • do Kodeksu postepowania administracyjnego – Małgorzata Niezgódka-Medek (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) i dr Marek Szubiakowski,
  • do Kodeksu postępowania karnego – autorzy pod redakcją prof. Dariusza Świeckiego (sędziego Sądu Najwyższego),
  • do Kodeksu pracy – Józef Iwulski (sędzia Sądu Najwyższego).

Pokaż tezę w uzasadnieniu – to funkcja umożliwiająca szybkie przejście do fragmentu w treści orzeczenia, z którego pochodzi teza.

 • Teza orzeczenia to stanowisko sądu zawarte w uzasadnieniu prawnym, dotyczące np. rozumienia danego przepisu, jego zastosowania czy też naruszenia. Teza zawiera zasadniczy wniosek sądu – konkluzję o charakterze uniwersalnym.

 • Funkcja Pokaż tezę w uzasadnieniu jest dostępna z poziomu otwartego tekstu orzeczenia.
 • Kliknięcie wskazanego przycisku spowoduje oznaczenie tezy blokiem w uzasadnieniu i automatyczne wyświetlenie widoku tego miejsca na ekranie.

autoTEZA – wskazuje na fragment orzeczenia, które zawiera informację o poruszanym w treści zagadnieniu prawnym. Pozwala zapoznać się z tematyką orzeczenia i ocenić jego przydatność w kontekście rozpatrywanego zagadnienia.

 

Zwiń tezę/tezy – umożliwia ukrycie tezy lub autoTEZY w tekście orzeczenia. Jeśli w orzeczeniu znajduje się kilka tez/autoTEZ, zostaną zwinięte wszystkie. Ponowne ich wyświetlenie możliwe jest po wybraniu Rozwiń tezę/tezy.

Analiza treści – graficznie wyróżnia w tekście orzeczenia fragmenty o określonym charakterze: rozstrzygnięcia, roszczenia i zarzuty, argumentacja prawna i fakty. Zakładka Analiza treści pozwala na wybór określonych treści w orzeczeniu, które chcemy graficznie wyróżnić. Strzałka pozwala przejść do następnego/poprzedniego wyróżnienia a widoczna obok liczba określa ilość wyróżnień.

 

Ustawienia orzeczeń

W ustawieniach orzeczeń możesz określić, jakie funkcjonalności związane z Kompasem orzeczniczym mają być prezentowane. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć Zapisz.

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę