Lex Cloud – dodawanie pliku własnego z menu jednostki redakcyjnej dokumentu