Link do serwisu logowania – www.logowanie.wolterskluwer.pl

W pola należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć Zaloguj

 

Produkty Wolters Kluwer na liście „Moje produkty”.

Po kliknięciu logotypu LEX – następuje przejście do programu.

 

Dla wszystkich produktów użytkownik może zamknąć swoją sesję klikając na ikonkę zamykania sesji 

 

Wznowienie sesji, która wygasła

Jeśli Użytkownik zaprzestanie pracy w LEX (przez okres nie dłuższy niż 7,5 h) w momencie wznowienia pracy nie utraci materiałów, nad którymi pracował wcześniej. Uwaga: jeśli Użytkownik posiada licencję inną niż imienna, możliwe jest, że  nie wznowi pracy na produktach w dokładnie tej samej konfiguracji (inny Użytkownik przypisany do licencji może korzystać z dostępu do produktu).