Logowanie i wylogowanie

Logowanie

Wejście do produktu następuje za pośrednictwem serwisu logowania – www.logowanie.wolterskluwer.pl

W pola należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć zielony przycisk Zaloguj, lub nacisnąć klawisz Enter.

Moje produkty

W zakładce Moje produkty wyświetlają się logotypy posiadanych produktów Wolters Kluwer. Logotyp LEX powinien wyświetlić się jako pierwszy od góry, w lewej kolumnie. Aby wejść do programu należy w niego kliknąć.

Wylogowanie

Istnieje kilka sposobów na wylogowanie z produktu:

  1. Z poziomu serwisu logowania, na logotypie LEX,  użytkownik może zamknąć swoją sesję klikając na ikonkę zamykania sesji ;
  2. Z poziomu produktu, przez użycie funkcji „Wyloguj”. Kliknięcie kończy sesję, działa na wszytskie otwarte karty przeglądarki. Po ponownym zalogowaniu, w celu przywrócenia stanu pracy, warto skorzystać z opcji „Przywróć sesję”.

3. Poprzez zamknięcie okna, lub wyłączenie przeglądarki. W takim przypadku, przez maksymalnie 2 godziny możliwy jest powrót do produktu (np: poprzez link) bez konieczności ponownego logowania. Dostęp w ramach licencji jest w tym czasie zliczany jako zajęty.

Przerwanie pracy i pozostawienie produktu w nieaktywnej karcie przeglądarki nie powinno skutkować przerwaniem sesji, ani wylogowaniem z produktu, pod warunkiem, że przez cały czas zachowane jest połączenie z internetem.