Link do serwisu logowania – www.logowanie.wolterskluwer.pl

W pola należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Następnie należy kliknąć Zaloguj

 

Produkty Wolters Kluwer na liście „Moje produkty”.

Po kliknięciu logotypu LEX – następuje przejście do programu.

Dla wszystkich produktów użytkownik może zamknąć swoją sesję klikając na ikonkę zamykania sesji

obok logotypu na zakładce „Moje produkty”.

 

Wznowienie sesji, która wygasła

Jeśli Użytkownik zaprzestanie pracy w LEX (przez okres nie dłuższy niż 7,5 h) w momencie wznowienia pracy nie utraci materiałów, nad którymi pracował wcześniej. Uwaga: jeśli Użytkownik posiada licencję inną niż imienna, możliwe jest, że  nie wznowi pracy na produktach w dokładnie tej samej konfiguracji (inny Użytkownik przypisany do licencji może korzystać z dostępu do produktu).