Notatki

 

Funkcja Notatki służy do zapisywania uwag, spostrzeżeń czy też ważnych dla swojej pracy informacji.

Dodawanie Notatek

  1. Z zakładki Narzędzia: po wybraniu opcji Dodaj notatkę, otworzy się okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jest możliwość zmiany miejsca zapisu na dowolnie wybrany folder.
  2. Z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego: kliknij ikonę  i wybierz opcję Dodaj notatkę.

 

Widok Notatek

W przypadku aktów prawnych oznaczenia Notatek wyświetlane są na prawym marginesie ekranu, w zakładce Adnotacje, na wysokości jednostki redakcyjnej, do której dodano notatkę. Jednostka opatrzona notatką jest wyróżniona kolorem. Jeśli chcesz zobaczyć pełną treść notatki, kliknij oznaczenie notatki i wybierz Zobacz więcej. Cała notatka wyświetli się w dolnej części okna.

Notatki dla pozostałych dokumentów wyświetlane są w zakładce Narzędzia.

 

Eksport aktu prawnego z Notatkami

Aby wydrukować akt prawny wraz z dołączonymi do niego Notatkami, kliknij zakładkę Eksport i oznacz w niej Powiązane notatki.