Notatki

 

Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla swojej pracy informacji.

Dodawanie Notatek

 

Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jest możliwość zmiany miejsca zapisu na dowolnie wybrany folder.

Notatki można dodawać z menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego rozwijanego ikoną

, przy pomocy opcji Dodaj notatkę.

Widok Notatek

 

W przypadku aktów prawnych Notatki wyświetlane są na prawym marginesie ekranu, w zakładce Adnotacje, na wysokości jednostki redakcyjnej, do której zostały dodane. Dodatkowo jednostka ta wyróżniona jest kolorem. Aby zobaczyć pełną treść Notatki należy kliknąć na nią, a następnie na odnośnik Zobacz więcej. Treść wyświetli się w dolnej części okna.

Notatki dla pozostałych dokumentów wyświetlane są w Zakładce Narzędzia.

Eksport aktu prawnego z Notatkami

 Aby wydrukować akt prawny wraz z dołączonymi do niego Notatkami, należy kliknąć na Zakładkę Eksport, a następnie w Ustawieniach Eksportu zaznaczyć opcję Powiązane notatki.