Piśmiennictwo prawnicze – źródła tez i glos

Źródła tez piśmiennictwa

Admin. – Administracja
Biul.RL – Biuletyn Rady Legislacyjnej
Biul.Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
CASUS – CASUS
CML Rev. – Common Market Law Review
Cz.PKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Czas Informacji – Czas Informacji
Dor.Podat. – Doradztwo Podatkowe
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
Eur.Prz.Pr. – Europejski Przegląd Prawa
FK – Finanse Komunalne
Glosa – Glosa
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
GSP-Prz.Or. – Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa
Ius et Adm. – Ius et Administratio
Ius Novum – Ius Novum
Jur.Podat. – Jurysdykcja Podatkowa
Jur.Podat.-DS – Jurysdykcja Podatkowa – Dodatek Specjalny
K.Pr.Pub. – Kwartalnik Prawa Publicznego
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KRS – Krajowa Rada Sądownictwa
M.Pr.Bank. – Monitor Prawa Bankowego
M.Zam.Pub. – Monitor Zamówień Publicznych
NKPK – Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
NP – Nowe Prawo
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Palestra – Palestra
PFRN – Polska Federacja Rynku Nieruchomości
PiM – Prawo i Medycyna
PiP – Państwo i Prawo
PiPGUE – Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Por.KS – Poradnik Komornika Sądowego
PP – Przegląd Podatkowy
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
PPEiM – Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
PPEur – Przegląd Prawa Europejskiego
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPiA – Przegląd Prawa i Administracji
PPK – Przegląd Prawa Karnego
PPLiFS – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
PPOŚ – Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
PPW – Prawo Papierów Wartościowych
Pr.As. – Prawo Asekuracyjne
Pr.Bankowe – Prawo Bankowe
Pr.EiM – Prawo Europejskie i Międzynarodowe
Pr.Gosp. – Prawo Gospodarcze
Pr.i P. – Prawo i Podatki
Pr.i P.-WS – Prawo i Podatki – Wydanie Specjalne
Pr.i Środ. – Prawo i Środowisko
Pr.iPUE – Prawo i Podatki Unii Europejskiej
Pr.NTech – Prawo Nowych Technologii
Pr.Pracy – Prawo Pracy
Pr.Spółek – Prawo Spółek
Pr.UE – Prawo Unii Europejskiej
Pr.w Dzial. – Prawo w Działaniu
Prob.Egz. – Problemy Egzekucji
Prob.Egz.S. – Problemy Egzekucji Sądowej
Prok.iPr. – Prokuratura i Prawo
Prokurator – Prokurator
Prz.Leg. – Przegląd Legislacyjny
Prz.Sejm. – Przegląd Sejmowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PWPMEiP – Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i
Porównawczego
Radca Praw. – Radca Prawny
Rejent – Rejent
Rejent-WS – Rejent – Wydanie Specjalne
RPEiS – Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Rzeczposp.PCD – Rzeczpospolita – Prawo co dnia
Sł.Pracow. – Służba Pracownicza
ST – Samorząd Terytorialny
St.Europ. – Studia Europejskie
St.Iur. – Studia Iuridica
St.Iur.Agraria – Studia Iuridica Agraria
St.Iur.Lubl. – Studia Iuridica Lublinensia
St.Iur.Torun. – Studia Iuridica Toruniensia
St.Pr.-Ek. – Studia Prawno-Ekonomiczne
St.Pr.PiPSp. – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej
St.Prawn. – Studia Prawnicze
St.Prawn.KUL – Studia Prawnicze KUL
St.Wyborcze – Studia Wyborcze
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
TPP-supl. – Transformacje Prawa Prywatnego-suplement
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
YPEur.Stud. – Yearbook of Polish European Studies
Z Prob.PPiP – Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Zam.Pub.Dor. – Zamówienia Publiczne Doradca
Zamawiający – Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Źródła glos

AUW PPiA – Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
FK – Finanse Komunalne
GSP-Prz.Or. – Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa
Glosa – Glosa
KRS – Krajowa Rada Sądownictwa
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
PiP – Państwo i Prawo
PPW – Prawo Papierów Wartościowych
Prokurator – Prokurator
Prok.iPr. – Prokuratura i Prawo
PP – Przegląd Podatkowy
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPrW – Przegląd Prawa Wyznaniowego
ST – Samorząd Terytorialny
St.Iur.Lubl. – Studia Iuridica Lublinensia
St.Iur.Torun. – Studia Iuridica Toruniensia
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Publikatory pism urzędowych

A.Rach.-Pod. – Aktualności Rachunkowo-Podatkowe
Biul.Inf.SEF – Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Biul.Podat. – Biuletyn Podatkowy
Biul.Przeds – Biuletyn Przedsiębiorcy
Biul.RIOSzc. – Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Biul.Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
D.Podatnika – Doradca Podatnika
Dor.Podat. – Doradztwo Podatkowe
Dor.Podat. – Doradztwo Podatkowe
Dz.Urz.Min.Fin. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
Dz.Urz.UOKiK – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Fiskus – Fiskus
G.Podatkowa – Gazeta Podatkowa
G.Prawna – Gazeta Prawna
G.Urzędowa – Gazeta Urzędowa – dodatek do Gazety Prawnej
Glosa – Glosa
Ks.PiR – Księga Przychodów i Rozchodów
KSiP – Kontrola Skarbowa i Podatkowa
M.Podat. – Monitor Podatkowy
M.Pr.Bank. – Monitor Prawa Bankowego
M.RiF – Monitor Rachunkowości i Finansów
M.Spół. – Monitor Spółdzielczy
Pisma MF-DS – Pisma Ministerstwa Finansów – Dodatek Specjalny
Por.VAT – Poradnik VAT
PPD – Przegląd Podatku Dochodowego
Pr.Bankowe – Prawo Bankowe
Pr.Przeds. – Prawo Przedsiębiorcy
Rejent – Rejent
RPP – Rachunkowość. Poradnik praktyczny
Rzeczposp. DF – Rzeczpospolita – Dobra Firma
Rzeczposp. PCD – Rzeczpospolita – Prawo co dnia
Rzeczposp. PiP – Rzeczpospolita – Prawo i Praktyka
S.Fin.-Ks. – Serwis Finansowo-Księgowy
S.Podat. – Serwis Podatkowy
V.PiP – Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika
VAT-biul. – VAT – Biuletyn o podatku od towarów i usług
Wspólnota – Wspólnota

Strony internetowe

www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
www.csioz.gov.pl – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
www.ecb.eu – Europejski Bank Centralny
www.giodo.gov.pl – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
www.gif.gov.pl – Główny Inspektorat Farmaceutyczny
wetgiw.gov.pl – Główny Inspektorat Weterynarii
www.gunb.gov.pl – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
portal.tarnow.bip-gov.info.pl – Gmina Miasta Tarnowa
bialystok.uc.gov.pl – Izba Celna w Białymstoku
www.ickielce.pl – Izba Celna w Kielcach
www.icrzepin.asi.pl – Izba Celna w Rzepinie
www.izbacelna.torun.pl\ – Izba Celna w Toruniu
www.bip.warszawa.ic.gov.pl – Izba Celna w Warszawie
www.icwroclaw.pl – Izba Celna we Wrocławiu
www.is.biaman.pl – Izba Skarbowa w Białymstoku
www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl – Izba Skarbowa w Bydgoszczy
www.is.gdansk.pl – Izba Skarbowa w Gdańsku
www.isnet.katowice.pl – Izba Skarbowa w Katowicach
www.izba-skarbowa.kielce.pl – Izba Skarbowa w Kielcach
www.iskrakow.krak.pl – Izba Skarbowa w Krakowie
www.is.lublin.pl – Izba Skarbowa w Lublinie
www.izbaskarbowa.lodz.pl – Izba Skarbowa w Łodzi
www.olsztyn.is.gov.pl – Izba Skarbowa w Olsztynie
www.izba-skarbowa.opole.pl – Izba Skarbowa w Opolu
www.is.poznan.pl – Izba Skarbowa w Poznaniu
www.is.rzeszow.pl – Izba Skarbowa w Rzeszowie
www.izba-skarbowa.szczecin.pl – Izba Skarbowa w Szczecinie
www.izba-skarbowa.waw.pl – Izba Skarbowa w Warszawie
www.iszgora.mf.gov.pl – Izba Skarbowa w Zielonej Górze
www.is.wroc.pl – Izba Skarbowa we Wrocławiu
www.krus.gov.pl – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego
www.kibr.gov.pl – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
www.krrit.gov.pl – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
www.miasto.chojnice.pl – Miasto Chojnice
www.um.gliwice.pl – Miasto Gliwice
www.olsztyn.eu – Miasto Olsztyn
www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.mofnet.gov.pl – Ministerstwo Finansów
www.mg.gov.pl – Ministerstwo Gospodarki
www.mi.gov.pl – Ministerstwo Infrastruktury
www.mps.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mrr.gov.pl – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mswia.gov.pl – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mos.gov.pl – Ministerstwo Środowiska
www.mz.gov.pl – Ministerstwo Zdrowia
www.nfz.gov.pl – Narodowy Fundusz Zdrowia
www.nettax.com.pl – Nettax
pip.gov.pl – Państwowa Inspekcja Pracy
www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
bialystok.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
www.bydgoszcz.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
www.bip.gdansk.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
www.katowice.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
www.kielce.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
www.krakow.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
www.lublin.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
www.bip.lodz.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
www.olsztyn.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
www.rio.opole.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
www.poznan.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
www.rzeszow.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
www.szczecin.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
www.warszawa.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
www.zielonagora.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
www.wroclaw.rio.gov.pl – Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
www.rp.pl – Rzeczpospolita
www.sejm.gov.pl – Sejm RP
www.gdansk.pl – Urzad Miasta Gdańsk
http://olsztyn.uc.gov.pl/ – Urząd Celny w Olsztynie
bip.uke.gov.pl – Urząd Komunikacji Elektronicznej
bip.warszawa.pl – Urząd m.st. Warszawy
http://chelm.bip-gov.info.pl/bip/glowna – Urząd Miasta Chełm
bip.um.katowice.pl – Urząd Miasta Katowice
www.bip.kielce.eu – Urząd Miasta Kielce
www.bip.krakow.pl – Urząd Miasta Krakowa
bip.lublin.eu – Urząd Miasta Lublin
bip.uml.lodz.pl – Urząd Miasta Łodzi
www.bip.myslowice.pl/ – Urząd Miasta Mysłowice
bip.nowysacz.pl – Urząd Miasta Nowego Sącza
bip.um.opole.pl – Urząd Miasta Opole
bip.ump.pl – Urząd Miasta Płocka
bip.city.poznan.pl – Urząd Miasta Poznania
bip.um.skierniewice.pl – Urząd Miasta Skierniewice
bip.um.szczecin.pl – Urząd Miasta Szczecin
bip.um.swinoujscie.pl – Urząd Miasta Świnoujście
bip.umtychy.pl – Urząd Miasta Tychy
www.rudaslaska.bip.info.pl – Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
bip.um.wlocl.pl – Urząd Miasta Włocławek
bip.zielonagora.pl – Urząd Miasta Zielona Góra
bip.um.bielsko.pl – Urząd Miejski w Bielsku-Białej
www.bip.um.bytom.pl – Urząd Miejski w Bytomiu
www.bip.grudziadz.pl – Urząd Miejski w Grudziądzu
bip.koszalin.pl – Urząd Miejski w Koszalinie
bip.radom.pl – Urząd Miejski w Radomiu
bip.um.suwalki.pl – Urząd Miejski w Suwałkach
bip.um.wroc.pl – Urząd Miejski Wrocławia
www.ure.gov.pl – Urząd Regulacji Energetyki
www.uzp.gov.pl – Urząd Zamówień Publicznych
www.zabrze.magistrat.pl – Zabrze
www.zus.gov.pl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę