Do kategorii Komentarze i publikacje/Pozostałe  zaliczane są następujące rodzaje publikacji:

 • varia
 • opracowanie
 • sprawozdanie
 • definicja
 • wyjaśnienia
 • bibliografia
 • opinia
 • przykład
 • komentarz procedury
 • miscellanea
 • materiały szkoleniowe
 • studium przypadku
 • klasyfikacja
 • wprowadzenie
 • wzory pism i umów
 • raport rynkowy
 • testy
 • notka do orzeczenia
 • słownik
 • przegląd piśmiennictwa
 • encyklopedia
 • zbiór orzeczeń
 • piśmiennictwo do aktu
 • rekomendacja
 • kazus
 • inne.

Na liście pozostałych wyświetlają się również notki biograficzne autorów.