Wśród innych publikacji dostępnych w Programie dostępne są również:

– linie orzecznicze, czyli dokumenty autorskie, których zadaniem jest prezentacja istniejących poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego

-szkolenia on-line czyli zapis szkoleń przeprowadzonych przez ekspertów na potrzeby Użytkowników LEX. Dokument składa się z krótkiego opisu przedmiotu szkolenia oraz odnośnika do nagrania szkolenia oraz (jeśli są dostępne) prezentacji bądź odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.