Prowadzę zakupy w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup dokumentów zakupowych?

30 grudnia 2020

Ustawienie oddzielnej numeracji wymaga ewidencjonowania dokumentów zakupu w obrębie grup. W tym celu w
Słowniki >> Grupy dokumentów należy wprowadzić skrócone nazwy grup, np. B, DW, które później będą wykorzystywane w numerze dokumentu. Dodatkowo można wypełnić pole Nazwa w celach informacyjnych. Po zdefiniowaniu grup dokumentów należy w oknie głównym programu w polu o nazwie Grupa (w górnej części po lewej stronie, obok pola Rok / Miesiąc) postawić znacznik oraz wybrać z listy grupę, do której ma być dodany nowy dokument. Od tego momentu oddzielnie będzie prowadzona numeracja dla danej grupy w formacie
ustalonym przez użytkownika dla danego rodzaju dokumentów np. 11/07/20XX/D, 01/07/20XX/B. Grupa dokumentów może być również wykorzystywana do wyodrębnienia zakupów dotyczących poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki lub rodzajów zakupów.

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę