Przywracanie ostatniej sesji

Użytkownik, który korzysta z licencji imiennej, może przywrócić swoją ostatnią sesję w LEX.

W tym celu należy skorzystać z opcji „Przywróć ostatnią sesję” dostępnej w menu w prawym rogu ekranu. Dzięki temu zostaną ponownie otwarte wszystkie okna i zakładki przeglądarki, które były otwarte ostatnim razem, gdy użytkownik pracował z LEX.