Przywracanie ostatniej sesji

Jeśli korzystasz z licencji imiennej, możesz przywrócić swoją ostatnią sesję w programie LEX.

W tym celu skorzystaj z opcji „Przywróć ostatnią sesję”, dostępnej w menu w prawym rogu ekranu. Dzięki temu zostaną ponownie otwarte wszystkie okna i zakładki przeglądarki, które były otwarte podczas poprzedniej pracy z LEX-em.