Słowniki – Lex Compliance Rodo

23 października 2020

Panel ze słownikami zawiera zbiory danych, które będą wykorzystywane w wielu funkcjach systemu. Prawidłowe uzupełnienie słowników, skróci i uprości procesy zgłaszania naruszeń, wysyłania zadań oraz wielu innych funkcji.

 

Programy i działania – miejsce pozwalające na zaimplementowanie do systemu programów i działań funkcjonujących w placówce. W pierwszej kolejności należy zapisać programy. Następnie dodajemy działania, które będą powiązane z wprowadzonymi programami.

1. Jeżeli chcemy dodać program lub działanie należy wejść w zakładkę Programy i działania, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Jeżeli chcemy dodać jakiś program klikamy na przycisk Dodaj program.
3. Następnie należy wpisać Nazwę skróconą, a poniżej Pełną nazwę.
4. Niżej mamy możliwość dodania Opisu.
5. Następnie określamy Status (aktywny lub nieaktywny, w przypadku, gdy program ma nie być jeszcze widoczny dla użytkowników).
6. Na koniec klikamy przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy dodać jeszcze inne programy.

Na tej samej zasadzie możemy dodać działanie.

Po wprowadzeniu działania, należy je powiązać z wcześniej wprowadzonymi programami poprzez zaznaczenie checkboxa z odpowiednim programem.
Jeżeli chcemy edytować działanie lub program należy zaznaczyć odpowiedni checkbox, a następnie kliknąć przycisk Edytuj.
1. Możemy edytować każdą pozycję oprócz numeru (Nr) i Statusu.
2. Jeżeli chcemy zachować dane zmiany klikamy przycisk Zapisz, a jeżeli chcemy anulować klikamy przycisk Anuluj.
• Mamy również możliwość zmiany statusu działań, poprzez zaznaczenie danego działania, a następnie kliknięcia przycisku Aktywuj. System aktywuje działania, które były wcześniej określone jako nieaktywne.
• Na tej samej zasadzie możemy też dezaktywować jakieś zadanie.
• Możemy również usunąć działanie lub program poprzez zaznaczenie i kliknięcie przycisku Usuń.
• Poprzez kliknięcie przycisku Eksport do xlsx, możemy interesujące nas dane otworzyć w Excelu
• Jeżeli chcemy, aby w tabeli wyświetliły nam się same programy, a nie działania lub na odwrót, należy zaznaczyć lub odznaczyć daną rzecz po prawej stronie nad tabelą.

Projekty, cele

Aby dodać cele, należy najpierw stworzyć projekty. Do powstałych projektów można przypisać stworzone cele.
1. Jeżeli chcemy dodać projekt lub cel należy wejść w zakładkę Projekty i cele, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Jeżeli chcemy dodać jakiś projekt klikamy na przycisk Dodaj Projekt.
3. Następnie należy wpisać Nazwę skróconą, a poniżej Pełną nazwę.
4. Niżej mamy możliwość dodania Opisu.
5. Następnie określamy Status (aktywny lub nieaktywny).
6. Na koniec klikamy przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy dodać jeszcze inne projekty.

• Na tej samej podstawie możemy Dodać cel.
• W zakładce Projekty i cele mamy również możliwość:

 • Zaimportowania danego projektu lub celu
 • Eksportu do xlsx danego projektu lub celu
 • Aktywowania bądź dezaktywowania danego projektu lub celu
 • Edytowania danego projektu lub celu
 • Usunięcie danego projektu lub celu

Formy realizacji

1. Jeżeli chcemy dodać formę realizacji zadań należy wejść w zakładkę Formy realizacji, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej należy wpisać Nazwę skróconą, a poniżej Pełną nazwę.
4. Niżej mamy możliwość dodania Opisu.
5. Następnie określamy Status (aktywny lub nieaktywny).
6. Na koniec klikamy przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy dodać jeszcze inne formy realizacji.
• Możemy również importować jakąś formę realizacji, poprzez zaznaczenie jej i kliknięciu przycisku Zaimportuj.

 • Możemy wyeksportować pusty szablon importu, a następnie importować
 • Możemy wyeksportować wypełniony danymi szablon importu, a następnie importować
 • Możemy również wybrać z dysku plik importu, a następnie importować

• W zakładce formy realizacji mamy również możliwość:

 • Eksportu do xlsx danej formy realizacji
 • Aktywowania bądź dezaktywowania danej formy realizacji
 • Edytowania danej formy realizacji
 • Usunięcia danej formy realizacji

Stanowiska

1. Jeżeli chcemy dodać stanowisko, należy wejść w zakładkę Stanowiska, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej należy wpisać Nazwę skróconą, a poniżej Pełną nazwę.
4. Niżej mamy możliwość dodania Opisu.
5. Następnie określamy Status (aktywny lub nieaktywny).
6. Na koniec klikamy przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy dodać jeszcze inne stanowiska.
• W zakładce stanowiska mamy również możliwość:

 • Eksportu do xlsx danego stanowiska
 • Aktywowania bądź dezaktywowania danego stanowiska
 • Edytowania danego stanowiska
 • Usunięcie danego stanowiska

Zespoły zadaniowe

1. Jeżeli chcemy dodać zespół zadaniowy, należy wejść w zakładkę Zespoły zadaniowe, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej należy wpisać Nazwę skróconą, a poniżej Pełną nazwę.
4. Niżej mamy możliwość dodania Opisu.
5. Następnie określamy Status (aktywny lub nieaktywny)
6. Potem musimy wybrać Lidera danego zespołu zadaniowego
7. Następnie wybieramy Program/Programy
8. A później Projekt/Projekty.
9. Na koniec klikamy przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy dodać jeszcze inne zespoły zadaniowe.

Po zapisaniu danego zespołu zadaniowego możemy dodać do niego pracowników, klikając w napis Pracownicy.
1. Klikamy przycisk Przypisz,
2. Następnie zaznaczamy pracowników, których chcemy dodać do danego zespołu
3. Potem klikamy przycisk Zapisz.
4. Mamy opcję też usunięcia jakiegoś pracownika z danego zespołu poprzez zaznaczenie go i kliknięcia przycisku Usuń przypisanie.
Do danej grupy zadaniowej mamy możliwość dodania obowiązków. Aby to zrobić klikamy na napis Obowiązki.
1. Klikamy przycisk Przypisz.
2. Następnie zaznaczamy dane obowiązki.
3. Później klikamy Zapisz.

W zakładce zespoły zadaniowe, mamy również możliwość:

 • Edytowania danego zespołu zadaniowego
 • Usunięcia danego zespołu zadaniowego
 • Eksportu do xlsx danego zespołu zadaniowego

Grupy pracowników
1. Jeżeli chcemy dodać grupę pracowników, należy wejść w zakładkę Grupy pracowników, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej należy wpisać Nazwę skróconą, a poniżej Pełną nazwę.
4. Niżej mamy możliwość dodania Opisu.
5. Następnie określamy Status (aktywny lub nieaktywny).
6. Aby dodać pracowników do utworzonej grupy:
a. Klikamy na napis Pracownicy, obok danych podstawowych.
b. Następnie możesz dołączyć do grupy pracowników z jakąś przypisaną, konkretną funkcją.
c. Później klikamy przycisk Przypisz.
d. Następnie wybieramy pracowników, których chcemy dodać do tej grupy, poprzez zaznaczenie ich i zapisania całości.
7. Na koniec klikamy przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy dodać jeszcze inne grupy pracowników.
• W zakładce grupy pracowników, mamy również możliwość:

 • Edytowania danej grupy pracowników
 • Usunięcia danej grupy pracowników
 • Eksportu do xlsx danej grupy pracowników

Kategorie list kontrolnych

Jeżeli chcemy dodać listę kontrolną, należy wejść w zakładkę Kategorie list kontrolnych, która znajduje się w kategorii Słowniki.

image.png

2. Następnie wybieramy kategorię, do której chcemy przypisać daną listę. Klikamy przycisk +.
3. Dalej należy wpisać nazwę listy, także zaznaczyć jej status (aktywna/nieaktywna).
4. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie listy.

Rejestry RODO

1. Analogicznie jeśli chcemy dodać własny rejestr, należy wejść w zakładkę Rejestry RODO, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Następnie wybieramy Słownik z listy. W tym miejscu automatycznie podpowiadają się wartości z wszystkich uzupełnionych pól, wpisanych już w rejestrach.

1597147132257-101.png

Zdarzenia organizacyjne

1. Jeżeli chcemy dodać zdarzenie, które miało bądź może mieć miejsce w jednostce, należy wejść w zakładkę Zdarzenia organizacyjne, która znajduje się w kategorii Słowniki.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj kategorię.
3. Dalej należy wpisać Nazwę skróconą, a poniżej Status.
4. Niżej mamy możliwość dodania Właściciela.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę