Aktualizacja Finansów 11.6.7 już 27 maja

Nowa aktualizacja programu Finanse, opatrzona numerem 11.6.7 zawierać będzie następujące zmiany: Usunięto kolumnę "dochody otrzymane" w eksportowanym pliku w rozszerzeniu .spr, Rozszerzono weryfikację mechanizmu zatwierdzania dokumentów, Poprawiono mechanizm przygotowywania sprawozdań, Aktualizacje wszystkich programów można pobrać ze strony: https://mirror.progman.pl/pr...
Więcej

Import sprawozdań do Bestii/SJOBestii zakończony błędem – co zrobić?

Co zrobić, gdy podczas importowania sprawozdań pojawia się komunikat „Brak prawidłowej jednostki”? Oznacza, to że dane jednostki (Nazwa, Regon, Kody terytorialne) w importowanym pliku XML różnią się od tych, które znajdują się w programie Bestia/SJOBestia. Aby zweryfikować nieprawidłowości można dla przykładu wyeksportować dane sprawozdanie do pliku XML z Bestii/SJO...
Więcej

Aktualizacja Finansów 11.6.3 już 10 lutego

Nowa aktualizacja Finansów 11.6.3 będzie dopełnieniem zmian w obszarze sprawozdawczości. Zaktualizowano w niej sprawozdanie Rb-BZ1 oraz sprawozdanie Rb-28UE. Zobacz także: Aktualizacja Finansów 11.6.0 i Rozrachunków 10.4.7 już 31 stycznia + ważna informacja dot. sprawozdań i JPK Aktualizacje wszystkich programów można pobrać ze strony: https://mirror.progman.pl/progman/update/
Więcej

Nowa wersja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT – 10 lutego.

Do dnia 10 lutego ukaże się kolejna aktualizacja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT. Programu zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie sprawozdawczości oraz JPK_V7. Najważniejsze zmiany w wersji: Zaktualizowano sprawozdanie RB-BZ1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporz...
Więcej

Aktualizacja Finansów 11.6.0 i Rozrachunków 10.4.7 już 31 stycznia + ważna informacja dot. sprawozdań i JPK

Już 31 stycznia udostępnimy aktualizację programu Finanse (11.6.0), która umożliwi przygotowanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opis zmian: Dodano możliwość podpisywania podpisem kwalifikowanym sprawozdań finansowych (przy włączonej współpracy z Kontrolą Budżetu), Zaktualizowano sprawozdanie Rb-33, Zaktualizowano sprawozdanie Rb-2...
Więcej

Aktualizacja Kontroli Budżetu 3.3.5 już 14 czerwca.

Najbliższa aktualizacja programu Progman Kontrola Budżetu będzie zawierała głownie związane z implementacją nowego sprawozdania Rb-28NW (sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j.). Zmieniono także...
Więcej

Dlaczego paragrafy są oznaczone na zielono ?

Kolorem zielonym na liście paragrafów oznaczone są paragrafy, które zostały w zakładce "Podstawowe dane" oznaczone jako paragrafy dochodów wydzielonych. Tylko paragrafy oznaczone kolorem zielonym zostaną ujęte w sprawozdaniu Rb-34S.
Więcej

Dlaczego program nie nalicza poprawnie zobowiązań i należności w sprawozdaniach?

Warunkiem koniecznym poprawnego naliczania rozrachunków jest poszerzenie kont zespołu 2 o podziałkę klasyfikacji budżetowej np. 201-00-801-80101-4210-01. Dodatkowo, w dokumentach księgowych należy obligatoryjnie uzupełnić pole „data płatności”. W celu poprawnego naliczania należności i zobowiązań należy także kontrolować typy operacji, jakie wyświetlają się w oknie dokumen...
Więcej

Gdzie wprowadzić dane adresata sprawozdania?

W celu wprowadzenia danych jednostki, do której będzie kierowane sprawozdanie należy wejść w Ustawienia - Parametry - Dane jednostki nadrzędnej. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu informacji o nazwie oraz adresie jednostki, jej dane będą wyświetlane na wszystkich sprawozdaniach budżetowych.
Więcej

Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB?

W celu wpisania kodów województwa, powiatu, gminy należy skorzystać z opcji Symbole na sprawozdaniach RB zawartej w górnym menu Ustawienia.
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę