Aktualizacja Finansów 11.6.7 już 27 maja

Nowa aktualizacja programu Finanse, opatrzona numerem 11.6.7 zawierać będzie następujące zmiany: Usunięto kolumnę "dochody otrzymane" w eksportowanym pliku w rozszerzeniu .spr, Rozszerzono weryfikację mechanizmu zatwierdzania dokumentów, Poprawiono mechanizm przygotowywania sprawozdań, Aktualizacje wszystkich programów można pobrać ze strony: https://mirror.progman.pl/pr...
Więcej

Import sprawozdań do Bestii/SJOBestii zakończony błędem – co zrobić?

Ostatnio dostajemy bardzo dużo wiadomości odnośnie braku możliwości zaimportowania sprawozdań do Bestii/SJOBestii. Przede wszystkim informujemy, żeby importu dokonywać z poziomu okresu sprawozdawczego, np z IV Kwartału. Co zrobić, gdy podczas importowania sprawozdań pojawia się komunikat „Brak prawidłowej jednostki”? Oznacza, to że dane jednostki (Nazwa, Regon, Kody ...
Więcej

Aktualizacja Finansów 11.6.3 już 10 lutego

Nowa aktualizacja Finansów 11.6.3 będzie dopełnieniem zmian w obszarze sprawozdawczości. Zaktualizowano w niej sprawozdanie Rb-BZ1 oraz sprawozdanie Rb-28UE. Zobacz także: Aktualizacja Finansów 11.6.0 i Rozrachunków 10.4.7 już 31 stycznia + ważna informacja dot. sprawozdań i JPK Aktualizacje wszystkich programów można pobrać ze strony: https://mirror.progman.pl/progman/update/
Więcej

Nowa wersja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT – 10 lutego.

Do dnia 10 lutego ukaże się kolejna aktualizacja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT. Programu zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie sprawozdawczości oraz JPK_V7. Najważniejsze zmiany w wersji: Zaktualizowano sprawozdanie RB-BZ1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporz...
Więcej

Aktualizacja Finansów 11.6.0 i Rozrachunków 10.4.7 już 31 stycznia + ważna informacja dot. sprawozdań i JPK

Już 31 stycznia udostępnimy aktualizację programu Finanse (11.6.0), która umożliwi przygotowanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opis zmian: Dodano możliwość podpisywania podpisem kwalifikowanym sprawozdań finansowych (przy włączonej współpracy z Kontrolą Budżetu), Zaktualizowano sprawozdanie Rb-33, Zaktualizowano sprawozdanie Rb-2...
Więcej

Aktualizacja Kontroli Budżetu 3.3.5 już 14 czerwca.

Najbliższa aktualizacja programu Progman Kontrola Budżetu będzie zawierała głownie związane z implementacją nowego sprawozdania Rb-28NW (sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j.). Zmieniono także...
Więcej

Dlaczego paragrafy są oznaczone na zielono ?

Kolorem zielonym na liście paragrafów oznaczone są paragrafy, które zostały w zakładce "Podstawowe dane" oznaczone jako paragrafy dochodów wydzielonych. Tylko paragrafy oznaczone kolorem zielonym zostaną ujęte w sprawozdaniu Rb-34S.
Więcej

Dlaczego program nie nalicza poprawnie zobowiązań i należności w sprawozdaniach?

Warunkiem koniecznym poprawnego naliczania rozrachunków jest poszerzenie kont zespołu 2 o podziałkę klasyfikacji budżetowej np. 201-00-801-80101-4210-01. Dodatkowo, w dokumentach księgowych należy obligatoryjnie uzupełnić pole „data płatności”. W celu poprawnego naliczania należności i zobowiązań należy także kontrolować typy operacji, jakie wyświetlają się w oknie dokumen...
Więcej

Gdzie wprowadzić dane adresata sprawozdania?

W celu wprowadzenia danych jednostki, do której będzie kierowane sprawozdanie należy wejść w Ustawienia - Parametry - Dane jednostki nadrzędnej. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu informacji o nazwie oraz adresie jednostki, jej dane będą wyświetlane na wszystkich sprawozdaniach budżetowych.
Więcej

Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB?

W celu wpisania kodów województwa, powiatu, gminy należy skorzystać z opcji Symbole na sprawozdaniach RB zawartej w górnym menu Ustawienia.
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę