LEX – Ustawienia użytkownika i nawigacja

Poniższym film prezentuje jak jakie ustawienia można konfigurować za pomocą Ustawień globalnych, jak działa Kalendarium oraz jak nawigować za pomocą dostępnych menu w następującej kolejności:

  1. Ustawienia globalne
  2. Nawigacja
  3. Ustawienia kalendarium