Ustawienia globalne pozwalają dostosować program do indywidualnych potrzeb. Aby przejść do Ustawień, należy z menu w prawym górnym rogu wybrać opcję Ustawienia.

Treść

  • pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK – po zaznaczeniu tej opcji będą wyświetlane informacje, iż dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony.

Nawigacja

  • otwieraj lewy panel tylko przez wskazanie ikony  – domyślnie lewy panel pojawia się po najechaniu myszką na lewą krawędź okna. Po zaznaczeniu tej opcji lewy panel pojawi się dopiero po najechaniu na ikonę (dom).
  • pasek wyszukiwania zawsze widoczny – domyślnie pasek wyszukiwania znika w momencie przesuwania w dół treści dokumentu. Po zaznaczeniu tej opcji pasek będzie widoczny pomimo przesuwania się w dół treści dokumentu.

Linki

  • otwieraj linki w nowej zakładce – domyślnie linki w Programie otwierane są w tej samej zakładce przeglądarki. Po zaznaczeniu tej opcji, linki uruchamiane będą w nowej zakładce przeglądarki.
  • otwieraj linki w treści w oknie podglądu – po zaznaczeniu tej opcji nowe dokumenty będą otwierane specjalnym  oknie podglądu w dolnej części okna

Język – możliwość wyboru języka interfejsu LEX-a.