Ustawienia globalne pozwalają dostosować program do indywidualnych potrzeb. Aby przejść do Ustawień, należy z menu w prawym górnym rogu wybrać opcję Ustawienia.

Treść

  • „pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK” – po zaznaczeniu tej opcji będą wyświetlane informacje, że dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony.

Nawigacja

  • „otwieraj lewy panel tylko przez wskazanie ikony „.  Domyślnie lewy panel pojawia się po wskazaniu kursorem lewej krawędzi okna, ale po zaznaczeniu tej opcji lewy panel będzie wyświetlać się dopiero po wskazaniu powyższej ikony (dom).
  • „pasek wyszukiwania zawsze widoczny” – domyślnie pasek wyszukiwania znika w momencie przesuwania w dół treści dokumentu. Po zaznaczeniu tej opcji pasek będzie widoczny pomimo przesuwania treści dokumentu.

Linki

  • „otwieraj linki w nowej zakładce” – domyślnie linki w programie otwierane są w tej samej zakładce przeglądarki. Po zaznaczeniu tej opcji, linki uruchamiane będą w nowej zakładce przeglądarki.
  • „otwieraj linki w treści w oknie podglądu” – po zaznaczeniu tej opcji nowe dokumenty będą otwierane w specjalnym  oknie podglądu, w dolnej części okna.

Język  możliwość wyboru języka interfejsu LEX-a.