Zegar legislacyjny

 

Zegar legislacyjny to funkcjonalność przeznaczona dla pracowników administracji, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad pracami legislacyjnymi.

 Dotyczy to:

  • pracowników administracji samorządowej – głównie sekretarzy i radców prawnych zatrudnionych w urzędach
  • pracowników administracji rządowej – organów naczelnych, centralnych i terenowych.

Wprowadzenie

Przy pierwszym uruchomieniu funkcjonalności zostanie wyświetlone Wprowadzenie informujące o sposobie pracy z Zegarem Legislacyjnym. Po zakończeniu Wprowadzenia możliwy będzie wybór profilu odpowiadającego potrzebom użytkownika.

Wybór profilu

Dla usprawnienia pracy z programem należy wybrać jeden z profili: rządowy bądź samorządowy. Okno wyboru profilu pojawi się po zakończeniu Wprowadzenia. W każdej chwili można zmienić wybrany profil ustawiając kursor myszy na ikonie koła zębatego i wybierając Ustawienia/Zegar legislacyjny.

Funkcjonalność składa się z następujących list aktów prawnych:

Akty o zmienianej / tracącej moc podstawie prawnej

Na liście widoczne są wszystkie akty wykonawcze, których podstawa prawna straci moc bądź zostanie zmieniona we wskazanym przedziale czasu. Przy każdym akcie na liście wskazano datę nadchodzącego wydarzenia oraz akt prawny (wraz z jednostką redakcyjną) z nim powiązany.

Z rozwijanego kalendarza w prawym górnym rogu ekranu można wybrać okres czasu, dla którego widoczne będą nadchodzące wydarzenia. Użytkownik może sam wskazać okres, bądź użyć jednego z gotowych ustawień.

Gdy Użytkownik przeanalizuje wpływ zmian w podstawie prawnej aktu wykonawczego i przygotuje jego następcę bądź uzna, że zmiany w podstawie prawnej nie wymagają wydania następcy, można kliknąć na ikonę Opracowane. Pojawi się po najechaniu kursorem myszy na element listy. Akt przeniesiony zostanie wtedy do zakładki Opracowane. W razie potrzeby w podobny sposób można przenieść akt z powrotem do zakładki Do opracowania.

Listę aktów wykonawczych można zawężać wg widocznych kryteriów podobnie jak każdą listę wynikową w programie.

Akty oczekujące na wydanie tekstu jednolitego

Na liście widoczne są wszystkie akty prawne, dla których powinien być wydany tekst jednolity. Przy każdym akcie na liście wskazano jego dane oraz termin, w którym powinien być wydany tekst jednolity.

Gdy Użytkownik przygotuje tekst jednolity aktu prawnego, można kliknąć na ikonę Opracowane. Pojawi się ona po najechaniu kursorem myszy na element listy. Akt przeniesiony zostanie wtedy do zakładki Opracowane. W razie potrzeby w podobny sposób można przenieść akt z powrotem do zakładki Do opracowania.

Listę aktów prawnych można zawężać wg widocznych kryteriów podobnie jak każdą listę wynikową w programie.