Zegar legislacyjny

 

Zegar legislacyjny to funkcjonalność dla użytkowników zajmujących się na co dzień pracami legislacyjnymi. Jest kierowana szczególnie do pracowników administracji:

  • samorządowej – głównie sekretarzy i radców prawnych zatrudnionych w urzędach
  • rządowej – organów naczelnych, centralnych i terenowych.

Wprowadzenie

Przy pierwszym uruchomieniu Zegara legislacyjnego wyświetla się Wprowadzenie informujące o sposobie pracy z funkcjonalnością. Następnie pojawia się okno z wyborem profilu użytkownika.

Wybór profilu

Wybór profilu spowoduje dopasowanie działania funkcji do potrzeb użytkownika. Wyświetla się po zakończeniu Wprowadzenia. Profile użytkownika są dwa:

  • rządowy
  • samorządowy.

Wybrany profil w każdej chwili można zmienić  w ustawieniach, w menu „Zegar legislacyjny”.

Zegar legislacyjny udostępnia dwie kategorie aktów:

  • o zmienianej / tracącej moc podstawie prawnej
  • oczekujące na wydanie tekstu jednolitego.

Akty o zmienianej / tracącej moc podstawie prawnej

Na liście widoczne są wszystkie akty wykonawcze, których podstawa prawna straci moc bądź zostanie zmieniona we wskazanym przedziale czasu. Przy każdym akcie na liście widnieje data nadchodzącego wydarzenia oraz skrót do powiązanego z nim aktu prawnego (wraz z jednostką redakcyjną).

W rozwijanym kalendarzu w prawym górnym rogu ekranu można wskazać zakres dat, dla którego mają się wyświetlić nadchodzące wydarzenia. Użytkownik może sam zaznaczyć okres bądź użyć jednego z gotowych ustawień.

 

 

Akty oczekujące na wydanie tekstu jednolitego

Na liście w tej kategorii widoczne są wszystkie akty prawne, dla których w przyszłości ma być wydany tekst jednolity i jest już znana data tego wydarzenia. Przy każdym akcie na liście są wskazane informacje o nim oraz termin, w którym tekst jednolity zostanie wydany.

Zakładka Opracowane i Do opracowania

Podczas pracy z Zegarem Legislacyjnym użytkownik ma możliwość porządkowania aktów, nad którymi pracuje. Po  przejrzeniu lub opracowaniu w swoim edytorze:

  • tekstu oczekującego na zmianę lub wygaśnięcie  swojej podstawy prawnej
  • ujednoliconego tekstu aktu prawnego

– należy kliknąć przycisk Opracowane, który pojawia się po wskazaniu kursorem elementu na liście. Wówczas akt zostanie przeniesiony do zakładki Opracowane. W podobny sposób przenosi się akt z powrotem do zakładki Do opracowania.

Listę aktów prawnych można zawężać wg widocznych kryteriów – podobnie jak każdą listę wynikową w programie.