Akty prawne – Lista aktów prawnych w Haśle

  Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Programu. W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez: - ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów),  - przed identyfikatorem, jeśli akt należy do Nowości; - tytuł a...
Więcej

Akty prawne – Informacje o jednostce

  Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką, a także data wejścia w życie tej jednostki. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Nota...
Więcej

Akty prawne – Hipertekst formalny i merytoryczny

  Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony...
Więcej

Akty prawne – Kursywa w tekście aktu prawnego

  Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego. W aktach prawa powszechnego: Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Kursywą będą objęte są również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktu...
Więcej

Akty prawne – Przypisy zwykłe i ogólne

  Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki redakcyjnej. Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem. Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jego treści. ...
Więcej

Akty prawne – Dokumenty powiązane i Słowa kluczowe

  Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze c...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Lista dokumentów

  Orzeczenia i pisma urzędowe prezentowane są w postaci listy przynależnej do właściwego merytorycznie Hasła. Obejmuje ona orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie (orzeczenia strasburskie, luksemburskie i krajowe), a także pisma urzędowe zawierające wytyczne wydane przez organy państwowe. Listę Orzeczeń i Pism urzędowych można filtr...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Tekst dokumentu

  Teksty orzeczeń bądź pism urzędowych prezentowane są w podobny sposób i dostępne są dla nich zbliżone funkcjonalności. Tekst orzeczenia zawiera: - dane o orzeczeniu, takie jak np. sygnatura, rodzaj orzeczenia, sąd itp.; - informację o prawomocności orzeczenia (jeżeli jest dostępna); - tezę (tezy) orzeczenia wraz z ich oceną obowiązywania (jeżeli zos...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Lista Komentarzy i Publikacji w Haśle

  Komentarze i Publikacje to szeroko pojęte materiały autorskie tworzone na zamówienie wydawnictwa Wolters Kluwer. Dostęp do nich możliwy jest przez wyszukiwanie pełnotekstowe (gdy dokument zawiera poszukiwaną frazę) bądź też za pomocą Haseł. W Hasłach poszczególne rodzaje Publikacji zostały ujęte w formie Podkategorii. W głównej części okna wyświetla si...
Więcej

Komentarze i Publikacje – Komentarze do aktów prawnych

  Wszystkie komentarze zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst. Komentarze w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z komentarzami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu - jego metrykę. Przy większości komentarzy prezentowana je...
Więcej