Autozapis PPK – marzec 2023 r. – w jaki sposób nanieść rezygnację w programie Kadry?

27 lutego 2023

Ponowny autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych odbywa się co 4 lata. Po raz pierwszy od wdrożenia programu odbędzie się on w 2023 r. Wszystkie deklaracje rezygnacji z PPK, które wpłynęły do pracodawcy przed 1 marca 2023 r. tracą ważność. W związku z powyższym w przypadku wpłynięcia rezygnacji z programu PPK po 1 marca 2023 r. należy w programie Kadry nanieść następujące zmiany:

UWAGA!

W przypadku NAUCZYCIELI przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian dot. rezygnacji z PPK po 1 marca 2023 r. należy w pierwszej kolejności dokonać aktualizacji Tabeli MEN od 1 stycznia 2023 r.!!! Jeżeli zmiany w etacie dot. rezygnacji z PPK zostaną naniesione przed aktualizacją Tabeli MEN program nie dokona automatycznego utworzenia zapisów w Historii zatrudnienia z dniem 1 stycznia 2023 r. W tym przypadku konieczna będzie ręczna edycja zapisów historycznych.

 

Krok 1a. – AKTUALIZACJA TABELI MEN (NAUCZYCIELE)

Dla nauczycieli należy w pierwszej kolejności dokonać aktualizacji Tabeli MEN z dniem 1 stycznia 2023 r. Aby zaktualizować Tabelę MEN należy postępować w następujący sposób:

UWAGA!

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy zrobić Archiwizację (Narzędzia >> Archiwizacja danych) !!!
Proces należy przeprowadzać na komputerze głównym pracując w sieci lokalnej !!!

Następnie należy przejść w systemie Progman Kadry na: Ustawienia >> Parametry >> Tabelka MEN i nacisnąć klawisz Aktualizacja tabeli (Styczeń 2023 r.)

W kolejnym kroku należy nacisnąć klawisz na przycisk Zatwierdź. Pojawi się okno przygotowania kopii bezpieczeństwa – proszę poczekać aż proces się zakończy (ważne, żeby wykonywać to, a następnie pojawi się okno, które należy w następujący sposób uzupełnić:

UWAGA!

Jeżeli nowe stawki obowiązują od miesiąca STYCZNIA, należy miesiąc STYCZEŃ wskazać jako m-c, od którego naliczamy płace (tak jak w poniższym oknie).

Po uzupełnieniu okna program zapisze tabelę ze zmienionymi przez Użytkownika stawkami dokonując automatycznie zapisów historycznych w etacie wyłącznie u pracowników, u których zmieniła się stawka wynagrodzenia zasadniczego lub wartość w polu Uzyskany stopień awansu zawodowego. Jeśli Użytkownik w oknie Data OD kliknie na przycisk Anuluj, program zapisze zmiany w tabeli bez tworzenia zapisów historycznych.

UWAGA!

Dopiero po wykonaniu powyższych operacji dla nauczycieli należy przejść do kolejnych kroków.

W przypadku pracowników ADMINISTRACJI i OBSŁUGI krok 1a można pominąć.

 

Krok 1b. – REZYGNACJA Z PPK – WPROWADZENIE DATY DO ETATU PO 1 MARCA 2023 R.

Po wejściu w Etat pracownika należy zaktualizować aktualne dane o etacie z dniem ponownej rezygnacji z PPK przez pracownika.

 

PRZYKŁAD:

  • Pracownik Administracji
  • Rezygnacja wpłynęła w dniu 15 marca 2023 r.

 

W przypadku gdy rezygnacja wpłynie w dniu 15 marca 2023 r. należy przenieść aktualne dane o etacie do historii zatrudnienia w przeddzień rezygnacji tj. 14 marca 2023 r. W tym celu po kliknięciu klawisza Przenieś aktualne dane do historii zatrudnienia w pole Data do wpisujemy 14.03.2023 r

 

Krok 2.

Po przeniesieniu danych do historii zatrudnienia należy przejść na zakładkę PPK w celu ewidencji aktualnej rezygnacji.

 

Krok 3.

Istniejące dane o rezygnacji należy zmienić na aktualne (tj. wprowadzić rezygnację obowiązującą od dnia 15 marca 2023 r.) zmieniając odpowiednio – Datę rezygnacji na dzień 2023.03.15 oraz Datę automatycznego wznowienia naliczania składek na dzień 2027.03.01.

 

Krok 4.

Po wprowadzeniu powyższych danych na liście płac w miesiącu marcu 2023 r. PPK dla oznaczonego pracownika nie będzie naliczane.

Analogiczne przeniesienie danych do historii zatrudnienia oraz uaktualnienie informacji na zakładce PPK poprzez wpisanie  aktualnej rezygnacji można dokonać w każdym miesiącu roku.

 

UWAGA!

Należy pamiętać aby przed przystąpieniem do naliczania list płac wykonać w programie Kadry przeniesienie danych do historii zatrudnienia.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę