Co to są zmiany pominięte i jak znaleźć ich treść?

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w przypadku ogłaszania tekstu jednolitego nie publikuje się treści przepisów zmieniających.

Aby zapoznać się z treścią tych przepisów, należy:

  • znaleźć wersję aktu wcześniejszą niż tekst jednolity na liście wersji aktu (jeżeli akt był ujednolicany wielokrotnie, treści pominiętych należy szukać w wersjach wcześniejszych niż pierwszy tekst jednolity).