Co zawiera skrócona wersja wydruku porównania arkuszy?

5 października 2023

Podczas aktualizacji 2.45.0. w aplikacji dodano  dodatkowy wydruk, który jest skróconą wersją wydruku porównania arkuszy.
Po stronie AO w zakładce Wydruki>>Porównanie arkuszy – Aneks>> Zmiany w projekcie organizacyjnym w konfiguracji wydruku dodano opcję wygenerowania wydruku w formie skróconej.

Wydruk skrócony nie uwzględnia następujących pozycji:

13. uczniów korzystających z indywidualnego toku nauki
14. uczniów korzystających z indywidualnego programu nauki
19. uczniów korzystających z zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
23. uczniów korzystających z zajęć rozwijających uzdolnienia
24. uczniów korzystających z zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
25. uczniów korzystających z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
26. uczniów korzystających z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
27. uczniów korzystających z zajęć logopedycznych
28. uczniów korzystających z zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
29. uczniów korzystających z warsztatów i szkoleń
30. uczniów korzystających z warsztatów
31. uczniów korzystających z klasy terapeutycznej
32. uczniów korzystających z innych zajęć o charakterze terapeutycznym
34. uczniów korzystających z pozostałych zajęć specjalistycznych
38. w tym godz. indywidulanego toku nauki
39. w tym godz. indywidualnego programu nauki
47. w tym zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
51. w tym zajęć rozwijających uzdolnienia
52. w tym zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
53. w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
54. w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
55. w tym zajęć logopedycznych
56. w tym zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
57. w tym warsztatów i szkoleń
58. w tym warsztatów
59. w tym klasy terapeutycznej
60. w tym innych zajęć o charakterze terapeutycznym
62. w tym pozostałych zajęć specjalistycznych
63. w tym godz. wynikających z KN (niepłatnych)

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę