Jak stworzyć szkolny plan nauczania dla oddziału szkoły podstawowej po opublikowaniu nowego ramowego planu nauczania?

10 lutego w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w którym w § 2. 1. czytamy: Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnospra...
Więcej

PILNE! Brak możliwości dodawania zajęć specjalistycznych w projekcie arkusza na rok szkolny 2023/2024

Podczas projektowania arkusza organizacyjnego na kolejny już rok szkolny 2023/2024 pojawiają się zgłoszenia w sprawie wprowadzania zajęć specjalistycznych w kartotece Przydziały specjalistyczne. W oknie wyboru zajęć nie pojawiają się typy zajęć w ramach wybranego rodzaju zajęcia. Sytuacja wynika z tego, iż po dodaniu w aktualizacji iA 2.36.0 kolejnego okresu 2023/2024, ustawi...
Więcej

Jak dodać nowe zniżki dla pracowników pedagogicznych?

Słownikiem zniżek zarządza organ prowadzący. W celu zdefiniowania nowych zniżek należy w panelu zbiorczym przejść do katalogu Słowniki organizacji>>Zniżki i dodać nową pozycję poprzez przycisk "Nowy". Zniżki, które są już nieaktualne można oznaczyć jako nieaktywne. Nie można ich edytować i usuwać, ponieważ są one wykorzystywane w przesłanych i zatwierdzonych arkuszac...
Więcej

Jak połączyć oddziały na konkretnym przedmiocie oraz przydzielić część godzin na oddział, a część na grupę międzyoddziałową?

W jednostkach pewne przedmioty realizowane są zarówno oddzielnie przez oddział jak i w połączeniu z dwoma oddziałami. Przykładem takiego przedmiotu może być wychowanie fizyczne, które może być realizowane w wymiarze 1h oddzielne w oddziale 2a i 3a oraz w wymiarze 1h w połączeniu tychże oddziałów. UWAGA: Połączenie dwóch oddziałów na jednym przedmiocie to inaczej zamiana ca...
Więcej

Dlaczego nie mogę dodawać/edytować/usuwać danych w kartotekach pomimo nadanych uprawnień przez administratora jednostki/panelu zbiorczego?

Sytuacja ma miejsce wówczas, gdy administrator po stronie jednostki czy po stronie panelu zbiorczego bądź osoba mająca uprawnienia do zarządzania uprawnieniami innych użytkowników nada uprawnienia wyłącznie do podglądu danych w poszczególnych kartotekach, a nie zaznaczy uprawnień do dodawania/edycji/usuwania danych. Aby zweryfikować uprawnienia danego użytkownika należy przejść do...
Więcej

Jak dodać zniżkę pracownikowi administracji i obsługi?

W systemie iArkusz istnieje możliwość zdefiniowania stanowiska administracji i obsługi ze wskazaną (oczekiwaną) liczbą godzin w ramach etatu, np.: ze względu na niepełnosprawność. W pierwszej kolejności należy skierować prośbę do organu prowadzącego o dodanie nowego stanowiska administracji i obsługi. W tym celu w katalogu Słowniki organizacji >> Stanowiska administracj...
Więcej

Jak połączyć oddziały?

W systemie iArkusz połączenia oddziałów dokonuje się poprzez usunięcie jednego oddziału i edycję oznaczenia oddziału, który pozostaje. UWAGA: Uprawnienia do usuwania oddziału posiada użytkownik jednostki. Jeśli jednak przycisk "Usuń" w oknie oddziałów jest wygaszony to oznacza, że użytkownik takich uprawnień nie posiada i w celu ich nadania należy zgłosić się do administr...
Więcej

Ustawienia przesyłania arkuszy – przegląd i aktualizacja na rok szkolny 2023/2024

Przed okresem przesyłania pierwszych arkuszy organizacyjnych do ZAO serdecznie zachęcamy przedstawicieli organów prowadzących pracujących na systemie do weryfikacji i w razie potrzeby aktualizacji ustawień przesyłania arkuszy (ZAO>>Zarządzanie>Ustawienia przesyłania arkuszy), które wraz z dodaniem nowego okresu są kopiowane z roku poprzedniego. Na przestrzeni poprzedniego roku...
Więcej

Jak dodać wakat i przydzielić mu godziny?

System umożliwia wprowadzenie wakatu w przypadku nie obsadzonego jeszcze etatu nauczyciela. Dodanie wakatu następuje w katalogu Dane placówek>>Pracownicy pedagogiczni i odbywa się w taki sam sposób jak dodawanie pracowników pedagogicznych. W celu dodania nowej pozycji należy kliknąć przycisk funkcyjny Nowy i w oknie pracownika pedagogicznego zaznaczyć checkbox "Wakat". Po zaznaczen...
Więcej

Aktualizacja systemu iArkusz do wersji 2.36.0 zaplanowana na 30 stycznia

Wielkimi krokami zbliża się czas przygotowywania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024. Z tego powodu w aktualizacji 2.36.0 zostanie dodany kolejny okres, tak, aby istniała możliwość przeniesienia arkusza już na następny rok szkolny.* Oprócz dodania kolejnego okresu, w porównywarce SIO w widoku "Umów i etatów wg stopni awansu zawod." zostanie wprowadzona modyfikac...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę