Aktualizacja iArkusz 2.56 między 22, a 24 maja!

Między 22, a 24 maja 2024r. zaplanowano wydanie aktualizacji systemu Progman iArkusz do wersji 2.56. Najnowsze wydanie wprowadzi nowość do programu, jaką jest wydruk „Wykaz Wychowawców”. Zmodyfikowano również konfigurację wydruku „P15 – Etaty cząstkowe i godziny nauczycieli” oraz dodano przycisk „Poprzedni” i „Następny” w polu edycji godzin wspomagania dla oddziału. D...
Więcej

Jak zaplanować Przydziały przedszkolne w sytuacji, gdy rano i/lub po południu dzieci z różnych oddziałów są łączone w jedną grupę międzyoddziałową??

Niekiedy w przedszkolach w porze porannej i/lub popołudniowej dzieci z różnych oddziałów przedszkolnych są łączone w jedną grupę. W takich sytuacjach należy w programie zaplanować odpowiednio przydział godzin pracy nauczycielom, którzy realizują pracę w grupie międzyoddziałowej oraz realizują zajęcia w swoich oddziałach przedszkolnych. Planowanie godzin pracy nauczycieli odbyw...
Więcej

Co jest zliczane do pozycji 'Liczba godzin międzyoddziałowych’ na wydruku „Uczniowie, klasy, godziny lekcyjne”?

Wydruk dostępny jest w panelu jednostki w katalogu Wydruki dla JST>>Arkusz organizacyjny szkoły (płachta arkusza)>>Uczniowie, klasy, oddziały i godziny lekcyjne (konfigurowalny). W pozycji 'Liczba godzin międzyoddziałowych' program sumuje godziny z Przydziałów niedydaktycznych i Zajęć jednostki w Przydziałach klasowych. Nie są to więc godziny wynikające z podziału na gru...
Więcej

Jak wyeliminować błąd w Kontroli zgodności w sekcji Zgodności maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych?

W Kontroli zgodności (dalej: KZ) niekiedy pojawia się poniższy błąd w sekcji „Zgodność maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych". Błąd pojawia się dlatego, że w Przydziałach nauczycielskich przydzielono nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w wymiarze przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela. Je...
Więcej

Aktualizacja iArkusz 2.55 między 11, a 23 kwietnia!

Między 11, a 23 kwietnia 2024r. zaplanowano wydanie aktualizacji systemu Progman iArkusz do wersji 2.55. Najnowsze wydanie wprowadzi nowe wydruki do programu, takie jak: liczba dzieci w oddziałach czy kwalifikacje nauczycieli. Dodatkowo, wersja 2.55 zawiera zmiany w konfiguracji wydruku AO>>Wydruki>>Wydruki dodatkowe>>PRZ11 – Przydziały specjalistyczne. Wprowadzono równi...
Więcej

Aktualizacja iArkusz 2.53 między 15, a 19 lutego!

Między 15, a 19.02.2024r. zaplanowano wydanie aktualizacji systemu Progman iArkusz do wersji 2.53. W najnowszym wydaniu dodano nowy wydruk „P15-Etaty cząstkowe i godziny nauczycieli (konfigurowalny)” oraz nowy rok szkolny 2024/2025. Dodatkowo, dodano zajęcia socjoterapeutyczne jako nowy rodzaj i typ zajęć indywidualnych w przydziałach specjalistycznych.
Więcej

Jak przenieść arkusz na następny rok szkolny?

Dyrektorzy, którzy chcą rozpocząć pracę nad projektem arkusza organizacji już na przyszły rok szkolny mogą podczas próby przeniesienia arkusza otrzymać komunikat: Nie można przenieść arkusza na następny rok, ponieważ organ prowadzący nie wprowadził do bazy danych następnego roku ! Komunikat pojawia się dlatego, że dostawca systemu nie dodał jeszcze kolejnego roku szkoln...
Więcej

Aktualizacja iArkusz 2.52.1. między 29, a 31 stycznia!

Między 29, a 31.01.2024r. zaplanowano wydanie aktualizacji systemu Progman iArkusz do wersji 2.52.1. W najnowszym wydaniu naprawiono błąd ładowania danych w przydziałach nauczycielskich, który nie pozwalał korzystać z zakładki.
Więcej

Ustawienia przesyłania arkuszy – przegląd i aktualizacja na rok szkolny 2024/2025

Przed okresem przesyłania pierwszych arkuszy organizacyjnych do ZAO serdecznie zachęcamy przedstawicieli organów prowadzących pracujących na systemie do weryfikacji i w razie potrzeby aktualizacji ustawień przesyłania arkuszy (ZAO>>Zarządzanie>Ustawienia przesyłania arkuszy), które wraz z dodaniem nowego okresu są kopiowane z roku poprzedniego. 1. Od wersji 2.24.0 do Ustawień...
Więcej

Zdublowana liczba etatów i godzin na podglądzie parametrów arkusza w ZAO po aktualizacji iA 2.52.0

EDIT: Nieprawidłowość została naprawiona skryptami, tym samym błąd już nie występuje.  Po aktualizacji iA 2.52.0 systemu użytkownicy panelu zbiorczego zgłaszają nieprawidłowości pojawiające się w podglądzie parametrów arkusza. Błąd polega na zdublowaniu liczby etatów, etatów nauczycieli z funkcją, liczby godzin (nauczycieli), liczby godzin nauczycieli z funkcją, liczby god...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę