Aktualizacja iArkusz 2.50 między 6, a 7 listopada!

Między 6, a 7 listopada 2023r. zaplanowano wydanie aktualizacji systemu Progman iArkusz do wersji 2.50. Najnowsze wydanie wprowadzi możliwość eksportu przedmiotów w ramach jednostek modułowych występujących w SPN do Planu Lekcji Librus. Dodatkowo, w wydruku „Zmian w projekcie Organizacyjnym” dodano nowe pozycje jakimi są: religia innych wyznań, zajęcia dodatkowe oraz zajęcia...
Więcej

Błąd Peselu w kontroli zgodności?

Często zdarza się sytuacja, że dany pracownik jest zatrudniony w jednostce na dwie umowy. W takiej sytuacji należy wprowadzić go do systemu dwa razy na umowę A i B. Wprowadzając pracownika do systemu należy być bardzo uważnym czy zrobiło się to dwa razy w taki sam sposób. W innym wypadku, kontrola zgodności wykaże błąd jako, że dwóch innych pracowników ma wpisany ten sam nr PES...
Więcej

Co zawiera skrócona wersja wydruku porównania arkuszy?

Podczas aktualizacji 2.45.0. w aplikacji dodano  dodatkowy wydruk, który jest skróconą wersją wydruku porównania arkuszy. Po stronie AO w zakładce Wydruki>>Porównanie arkuszy - Aneks>> Zmiany w projekcie organizacyjnym w konfiguracji wydruku dodano opcję wygenerowania wydruku w formie skróconej. Wydruk skrócony nie uwzględnia następujących pozycji: 13. uczniów kor...
Więcej

Jak dodać kolejnego nauczyciela początkującego w zakładce Opiekun stażu/mentor nauczycielowi pełniącemu rolę mentora?

Ustawienia dot. możliwości dodawania więcej niż jednego nauczyciela początkującego nauczycielowi, który będzie pełnił rolę mentora leżą w gestii organu prowadzącego. W ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza znajduje się opcja "Pozwól na opiekuna stażu więcej niż jednego nauczyciela kontraktowego/początkującego", która domyślnie jest odznaczona, co ozn...
Więcej

Wystąpił nieoczekiwany błąd w Porównaniu z SIO2? Jest na to sposób!

W przypadku pojawienia się nieoczekiwanego błędu podczas próby importu raportu pobranego z Systemu Informacji Oświatowej w kartotece "Porównanie z SIO2" należy wyeksportowany z Systemu Informacji Oświatowej plik otworzyć w excelu, a podczas zamykania zmienić jego nazwę i zapisać, następnie zaimportować ten plik do porównywarki klikając w przycisk "Import z SIO2".  
Więcej

Aktualizacja iArkusz 2.49.5 między 28 września, a 3 października!

Między 28 września, a 3 października 2023r. zaplanowano wydanie aktualizacji systemu Progman iArkusz do wersji 2.49.5. Najnowsze wydanie wprowadzi nową funkcjonalność do programu, jaką są zajęcia międzyszkolne dla przedszkoli. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownik będzie mógł zaewidencjonować zajęcia na które uczęszczają dzieci z różnych placówek przedszkolnych. Dodatko...
Więcej

Dlaczego na ostatniej stronie arkusza zatwierdzona liczba etatów świetlicy wynosi 0 pomimo przydziału godzin na świetlicę?

Na ostatniej stronie arkusza (wydruk dostępny w kartotece Wydruki>>Wydruki dla JST>>Informacje) zatwierdzona liczba etatów świetlicy wynosi 0, ponieważ w oknie Pracownika pedagogicznego w zakładce Obowiązki/Zadania w sekcji Obowiązków w szkole przy przedmiocie "Świetlica szkolna" została wskazana klasyfikacja różna od klasyfikacji Świetlic szkolnych - 80107 Świetlice szko...
Więcej

Jak ewidencjonować zajęcia międzyszkolne?

Definiowanie zajęć międzyszkolnych odbywa się kartotece Przydziały specjalistyczne w zakładce Zajęcia grupowe. Funkcja pozwala na ewidencję zajęć, na które uczęszczają uczniowie z placówki, uczniowie z innych placówek oraz uczniowie z placówek z innego organu prowadzącego. Opcja ta nie dotyczy przedszkoli. Szczegółowa instrukcja ewidencji zajęć międzyszkolnych znajduje si...
Więcej

Aktualizacja iArkusz 2.49.0 między 4, a 6 września!

Między 4, a 6 września 2023r. zaplanowano wydanie aktualizacji systemu Progman iArkusz do wersji 2.49.0. Wrześniowe wydanie wprowadzi nową funkcjonalność do programu, jaką są zajęcia międzyszkolne. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownik będzie mógł zaewidencjonować zajęcia na które uczęszczają uczniowie z różnych placówek. Dodatkowo, w systemie zostaną zaktualizowane kw...
Więcej

Jak wyeliminować błąd w Kontroli zgodności w zakresie weryfikacji paragrafów dla pracowników pedagogicznych od 01.01.2022?

W Kontroli zgodności (dalej: KZ) niekiedy pojawia się poniższy błąd w sekcji „Weryfikacja paragrafów dla pracowników pedagogicznych od 01.01.2022”. W celu wyeliminowania błędu należy przejść do okna Pracownika pedagogicznego i zweryfikować dwa następujące miejsca: 1. W zakładce "Zatrudnienie" pole Paragraf przy polu Forma stosunku pracy - jeśli został wybrany paragr...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę