Jak wyeliminować błąd w Kontroli zgodności w sekcji Zgodności maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych?

16 maja 2024

W Kontroli zgodności (dalej: KZ) niekiedy pojawia się poniższy błąd w sekcji „Zgodność maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych”.

Błąd pojawia się dlatego, że w Przydziałach nauczycielskich przydzielono nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w wymiarze przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela. Jeżeli taka sytuacja jest w placówce dopuszczalna prawnie/za zgodą nauczyciela/organu prowadzącego to organ prowadzący w panelu zbiorczym w katalogu Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza ma możliwość dodania placówce wyjątku przy warunku dot. zgodności maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych klikając przycisk „Wyjątki”.

UWAGA: Ustawienia przesyłania arkuszy dokonywane są na dany rok szkolny. Warto zwrócić uwagę na przeglądany rok podczas edycji ustawień.
Po dodaniu wyjątku przez organ prowadzący, w komunikacie KZ zamiast błędu w sekcji zgodności maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych pojawi się ostrzeżenie (ikona żółtego trójkąta), pomimo którego będzie istniała możliwość przesłania arkusza do ZAO.

W celu włączenia tego ustawienia należy więc skontaktować się ze swoim organem prowadzącym, aby w Ustawieniach przesyłania arkusza dodał wyjątek dla placówki.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę