Jak wyeliminować błąd w Kontroli zgodności w sekcji Zgodności maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych?

W Kontroli zgodności (dalej: KZ) niekiedy pojawia się poniższy błąd w sekcji „Zgodność maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych". Błąd pojawia się dlatego, że w Przydziałach nauczycielskich przydzielono nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w wymiarze przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela. Je...
Więcej

Jak wyeliminować błąd w Kontroli zgodności w zakresie weryfikacji paragrafów dla pracowników pedagogicznych od 01.01.2022?

W Kontroli zgodności (dalej: KZ) niekiedy pojawia się poniższy błąd w sekcji „Weryfikacja paragrafów dla pracowników pedagogicznych od 01.01.2022”. W celu wyeliminowania błędu należy przejść do okna Pracownika pedagogicznego i zweryfikować dwa następujące miejsca: 1. W zakładce "Zatrudnienie" pole Paragraf przy polu Forma stosunku pracy - jeśli został wybrany paragr...
Więcej

Jak wyeliminować błąd w Kontroli zgodności dot. zgodności godzin do dyspozycji dyrektora przydzielonych ogółem do jednostki?

Częsty błąd w przydziale godzin dyrektorskich w kontroli zgodności (dalej: KZ) wynika z nieprzyznania godzin w zakładce „Przydziały klasowe”. Dzieje się tak, ponieważ użytkownik w szkolnym planie nauczania dodał ogólny przedmiot „Godziny do dyspozycji dyrektora wspólne dla przedmiotów” i wykazał godziny w kolumnie „D” (Godziny do dyspozycji dyrektora) nie pamiętając o w...
Więcej

Jak wyeliminować błąd w Kontroli zgodności dot. zgodności przydziałów specjalistycznych – przypisania ucznia do oddziału/jednostki?

W Kontroli zgodności (dalej: KZ) niekiedy pojawia się poniższy błąd w sekcji "Zgodność Przydziałów specjalistycznych - przypisanie ucznia do oddziału/jednostki". Błąd wynika z tego, iż w Przydziałach specjalistycznych ww uczniowie uczęszczają na zajęcia specjalistyczne danego typu, które wymagają przypisania ucznia wyłącznie do oddziału. Obecnie uczniowie są przypisan...
Więcej

WAŻNY TEMAT: Planowana zmiana w KN – zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szk. 2023/2024 – rozwiązanie systemowe

Planowana zmiana podyktowana jest zbyt dużą liczbą uczniów w szkołach ponadpodstawowych w związku z przyjęciem półtora rocznika, a także kształceniem uczniów z Ukrainy. Dotychczas zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234): "W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji pro...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę