WAŻNY TEMAT: Planowana zmiana w KN – zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szk. 2023/2024 – rozwiązanie systemowe

4 sierpnia 2023

Planowana zmiana podyktowana jest zbyt dużą liczbą uczniów w szkołach ponadpodstawowych w związku z przyjęciem półtora rocznika, a także kształceniem uczniów z Ukrainy.

Dotychczas zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234):
„W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.”
Planowana zmiana umożliwi nauczycielom szkół ponadpodstawowych, za ich zgodą, wypełnianie godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Nowelizacja ustawy czeka na podpis Prezydenta.
W nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234) dodaje się art. 93b w brzmieniu:
„Art. 93b. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy – Prawo oświatowe, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1.”

Czytaj więcej na Prawo.pl.

 

Jak to rozwiązać w systemie?

Zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych niesie za sobą zmiany w etatach pracowników pedagogicznych ze względu na przyznawanie większej liczby godzin ponadwymiarowych, a co z a tym idzie niezgodności przy kontroli maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych podczas przesyłania arkuszy w systemie. W konsekwencji przydziału godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektor otrzyma w raporcie Kontroli zgodności błąd oznaczający negatywną weryfikację warunku i brak możliwości przesłania arkusza do ZAO.
Co zrobić w takiej sytuacji? 
W programie istnieje możliwość dodania wyjątku w zakresie zgodności maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych. Ustawienie dostępne jest po stronie Panelu zbiorczego (ZAO) w Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza – Zgodność maksymalnego wymiaru etatu dla obowiązku głównego pracowników pedagogicznych. Dodanie wyjątków wybranym placówkom umożliwi przesłanie arkusza do ZAO.
UWAGA: Ustawienia przesyłania arkuszy dokonywane są na dany rok szkolny. Warto zwrócić uwagę na przeglądany rok podczas edycji ustawień.
W komunikacie Kontroli zgodności zamiast błędu przy weryfikacji zgodności pojawi się ostrzeżenie (ikona źółtego trójkąta), pomimo którego będzie istniała możliwość przesłania arkusza.
 

W celu włączenia tego ustawienia należy więc skontaktować się ze swoim organem prowadzącym, aby w Ustawieniach przesyłania arkusza dodał wyjątek dla Państwa placówki.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę