Ustawienia przesyłania arkuszy – przegląd i aktualizacja na rok szkolny 2024/2025

Przed okresem przesyłania pierwszych arkuszy organizacyjnych do ZAO serdecznie zachęcamy przedstawicieli organów prowadzących pracujących na systemie do weryfikacji i w razie potrzeby aktualizacji ustawień przesyłania arkuszy (ZAO>>Zarządzanie>Ustawienia przesyłania arkuszy), które wraz z dodaniem nowego okresu są kopiowane z roku poprzedniego. 1. Od wersji 2.24.0 do Ustawień...
Więcej

Jak dodać kolejny oddział w zakładce wychowawstwo nauczycielowi, który pełni funkcję wychowawcy w więcej niż jednej klasie?

Ustawienia dot. możliwości dodawania wychowawstwa w więcej niż jednej klasie leżą w gestii organu prowadzącego. W ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza znajduje się opcja "Pozwól na wychowawstwo w więcej niż jednej klasie", która domyślnie jest odznaczona, co oznacza, iż system nie pozwoli placówce przypisać drugiego oddziału, w którym nauczyciel jest ró...
Więcej

Jak dodać kolejnego nauczyciela początkującego w zakładce Opiekun stażu/mentor nauczycielowi pełniącemu rolę mentora?

Ustawienia dot. możliwości dodawania więcej niż jednego nauczyciela początkującego nauczycielowi, który będzie pełnił rolę mentora leżą w gestii organu prowadzącego. W ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza znajduje się opcja "Pozwól na opiekuna stażu więcej niż jednego nauczyciela kontraktowego/początkującego", która domyślnie jest odznaczona, co ozn...
Więcej

WAŻNY TEMAT: Planowana zmiana w KN – zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szk. 2023/2024 – rozwiązanie systemowe

Planowana zmiana podyktowana jest zbyt dużą liczbą uczniów w szkołach ponadpodstawowych w związku z przyjęciem półtora rocznika, a także kształceniem uczniów z Ukrainy. Dotychczas zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234): "W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji pro...
Więcej

Ustawienia przesyłania arkuszy – przegląd i aktualizacja na rok szkolny 2023/2024

Przed okresem przesyłania pierwszych arkuszy organizacyjnych do ZAO serdecznie zachęcamy przedstawicieli organów prowadzących pracujących na systemie do weryfikacji i w razie potrzeby aktualizacji ustawień przesyłania arkuszy (ZAO>>Zarządzanie>Ustawienia przesyłania arkuszy), które wraz z dodaniem nowego okresu są kopiowane z roku poprzedniego. Na przestrzeni poprzedniego roku...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę