Jak dodać kolejny oddział w zakładce wychowawstwo nauczycielowi, który pełni funkcję wychowawcy w więcej niż jednej klasie?

14 grudnia 2023

Ustawienia dot. możliwości dodawania wychowawstwa w więcej niż jednej klasie leżą w gestii organu prowadzącego. W ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza znajduje się opcja „Pozwól na wychowawstwo w więcej niż jednej klasie”, która domyślnie jest odznaczona, co oznacza, iż system nie pozwoli placówce przypisać drugiego oddziału, w którym nauczyciel jest również wychowawcą.

Opcja „Pozwól na wychowawstwo w więcej niż jednej klasie” działa w następujący sposób:

  1. Opcja niezaznaczona – brak możliwości przypisania nauczycielowi kolejnego oddziału, w którym jest również wychowawcą – dotyczy wszystkich podległych placówek.
  2. Opcja zaznaczona (bez wskazania wyjątków) – możliwość przypisywania nauczycielowi kolejnych oddziałów, w których jest również wychowawcą  – dotyczy wszystkich podległych placówek.
  3. Opcja zaznaczona i wskazane w wyjątkach placówki – możliwość wskazania kolejnego oddziału, w którym nauczyciel jest również wychowawcą we wszystkich placówkach, oprócz tych wskazanych w wyjątkach.

Aby więc istniała możliwość dodania kolejnego oddziału, w którym nauczyciel również jest wychowawcą należy zgłosić się do organu prowadzącego, który w ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza ma możliwość zaznaczenia wspomnianej opcji i wskazania w Wyjątkach wszystkich tych placówek, w których możliwość dodania drugiego oddziału ma być niemożliwa. Jeśli taka opcja ma być możliwa wyłącznie u Państwa w placówce to Organ Prowadzący powinien zaznaczyć opcję i wybrać z listy z Wyjątków wszystkie placówki, w których ta opcja ma być nieuruchomiona.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę