Dlaczego nie mogę samodzielnie utworzyć oddziału na poziomie wyższym niż 1? Dlaczego nie mogę wprowadzić zmian w SPN?

4 listopada 2020

System pilnuje realizacji Szkolnych Planów Nauczania (w skrócie: SPN) przez oddziały w całym cyklu/etapie nauki. Możliwość utworzenia nowego oddziału oznaczałaby możliwość tworzenia nowych Szkolnych Planów Nauczania co zagrażałoby ich realizacji przez oddziały i poważnie utrudniłoby organom prowadzącym kontrole ich wykonania. System dokonuje tak zwanej promocji oddziałów po przeniesieniu arkusza na kolejny rok szkolny, blokując zrealizowane poziomy SPNów. Jednostka w takiej sytuacji może utworzyć jedynie oddziały 1 bądź 0.

Jeśli zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany w SPNie na poziomie, który już został zrealizowany istnieje taka możliwość poprzez odpięcie SPNu również na wyraźny wniosek organu prowadzącego lub placówki, jeśli organ prowadzący nie pracuje na systemie.

Powyższych zmian na wniosek organu prowadzącego lub placówki w przypadku, gdy organ prowadzący nie korzysta z systemu może dokonać wyłącznie główny administrator aplikacji po stronie Wolters Kluwer. W tym celu prosimy, aby organ prowadzący/placówka przesłał/a wiadomość na adres e-mail: iarkusz@progman.pl:

  • w przypadku potrzeby dodania oddziału na poziomie wyższym niż 1:
    z tematem wiadomości: „Dodanie oddziału” i następującymi informacjami: w którym roku szkolnym, w którym arkuszu ma zostać dodany oddział, (nazwa arkusza), w której jednostce ma zostać dodany oddział (w przypadku zespołu szkół), na jakim poziomie oraz jakie ma mieć oznaczenie. Pozostałe dane dot. oddziału będą możliwe do samodzielnej edycji użytkownika.
  • w przypadku konieczności odpięcia/odblokowania SPNu, na poziomie, który został już zrealizowany:
    z tematem wiadomości: „Odpięcie SPN” i następującymi informacjami: w którym roku szkolnym, w którym arkuszu mają zostać dokonane zmiany (nazwa arkusza), w którym oddziale ma zostać odpięty SPN; jeśli będzie istniała konieczność odpięcia więcej niż 1 SPNu, w przypadku, gdy do oddziału jest podpiętych kilka to prosimy o informację które SPNy odpiąć.

Uwaga: Odpowiedzi zwrotne o realizacji zgłoszenia przesyłane są w odpowiedzi na zgłoszenie organu prowadzącego. Wiadomości mogą trafić do folderów SPAM/Wiadomości śmieci/Powiadomienia/Oferty/Newsletter/itp. Przed ponownym przesłaniem zgłoszenia serdecznie prosimy o sprawdzenie wszystkich folderów na swojej poczcie.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę