Do czego służy kartoteka Rozrachunki?

Kartoteka rozrachunki służy do parowania dokumentów pierwotnych z zapłatami za nie. Podzielona jest na Rozrachunki Zakupu oraz Rozrachunki Sprzedaży. Szczególnie ważne dla poprawnej obsługi windykacji jest dokonywanie rozliczeń dokumentów sprzedażowych, dzięki czemu program będzie naliczał poprawnie wysokość odsetek ustawowych i podatkowych od należności przeterminowanych. Jest to możliwe, gdy Użytkownik posiada wspólną bazę z programem Finanse DDJ i kontrahenci mają przypisane konta rozrachunkowe. Wówczas
widoczne są wystawione dokumenty sprzedaży oraz zaksięgowane zapłaty w wyciągach bankowych oraz raportach kasowych.