Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji.

  • Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora

 

  • w zakładce PULPIT należy kliknąć w „DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI”