FAQ – LEX Edytor

 

 1. Jakie są minimalne wymagania techniczne dla Lex Edytora?

Minimalne wymagania techniczne:

 • System operacyjny: Windows 7 Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 • Oprogramowanie: Wersje instalacyjne MS Word 2010, 2013, 2016
 • .NET Framework (objęty instalatorem) wersja 4.6.1
 • Instalacja aplikacji z prawami administratora systemu Windows
 • Połącznie z Internetem oraz posiadanie dostępu do Serwisu LEX

      2. Gdzie mogę znaleźć instalator Lex Edytora?

Instalator dostępny jest na stronie produktowej w zakładce Instalacja.

       3. W jaki sposób zainstalować Lex Edytora?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

       4. Czy jest dostępny plik instalacyjny .msi dla Lex Edytora?

Tak.
W celu ściągnięcia pliku .msi w wersji 32 bitowej kliknij tutaj.
W celu ściągnięcia pliku .msi w wersji 64 bitowej kliknij tutaj.

 

 1. Podczas instalacji Lex Edytora pojawił się komunikat o braku uprawnień bądź o podobnej treści, co mogę zrobić?

 

Jeżeli podczas instalacji pojawił się jeden z poniższych komunikatów bądź podobny treściowo, oznacza to, że nie masz nadanych uprawnień administratora w systemie operacyjnym swojego komputera. W takiej sytuacji należy skontaktować się z administratorem sieci informatycznej w swojej organizacji.

 

Komunikat 1

Komunikat 2

 

Komunikat 3

 

 1. W jaki sposób mogę zalogować się do Lex Edytora?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

 1. Nie widzę zakładki Lex Edytor na pasku zadań Ms Word.

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

 1. Mój dokument ma format .rtf. Jak mogę go przekonwertować na format .DOC?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

 1. Gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi do Lex Edytora?

Instrukcja obsługi dostępna jest bezpośrednio z poziomu aplikacji, Pomoc-> Instrukcja obsługi jak również na naszej stronie serwisowej.

 1. W jaki sposób mogę poprawić typowe dla języka prawniczego błędy językowe?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

 1. W jaki sposób mogę wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio z poziomu Lex Edytora?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

 1. W jaki sposób mogę bezpośrednio z poziomu Lex Edytora przejść do serwisu Lex?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

 1. W jaki sposób Lex Edytor poinformuje mnie o zmianie w treści lub uchyleniu przepisu?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj

 1. W jaki sposób mam wskazać, do którego orzeczenia Lex Edytor ma stworzyć powiązanie w przypadku sygnatury, która została użyta przez kilka różnych sądów w Polsce?

Odpowiedź znajdziesz w filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

 1. Dlaczego Lex Edytor nie utworzył powiązania do przytoczonego w dokumencie przepisu?

Powodów może być kilka. Lex Edytor, aby stworzyć powiązanie do przepisu w Lex, potrzebuje kilku niezbędnych elementów:
– numeru oraz nazwy jednostki redakcyjnej aktu prawnego, np. art. 1
– identyfikator, np. Dziennik Ustawa albo nazwa ustawy, np. Kodeks Karny, Kodeksu Karnego, KK
Brak któregoś z ww. elementów skutkuje brakiem powiązania do Lex.
Inną przyczyną braku powiązania może być brak w bazie Lex Edytora synonimu nazwy aktu prawnego. Aby upewnić się czy dany synonim, którego chcemy użyć w tekście dokumentu jest obsługiwany przez Lex Edytora należy zajrzeć na sam koniec instrukcji obsługi dostępnej tutaj, gdzie umieszczony jest słownik obsługiwanych synonimów. W przypadku stwierdzenia braku synonimu można zgłosić potrzebę jego dodania do bazy za pomocą opcji Kontakt dostępnej z poziomu aplikacji.
Kolejną przyczyną braku powiązania dla powołanego w tekście przepisu  jest jego brak w akcie prawnym, na który się powołujemy – przepis został usunięty. Dlatego w przypadku braku powiązania warto upewnić się, że dany przepis istnieje.
Naniesione na tekst hiperłącza to kolejna przeszkoda w utworzeniu powiązania z Lex Edytora do Lex. W celu usunięcia hiperłączy należy użyć opcji Usuń hiperłącze dostępnej w Ms Word pod prawym klawiszem myszy.
Lex Edytor w ramach funkcjonalności tworzenia powiązań korzysta z mechanizmu wyszukiwania kontekstowego co oznacza, że po prawidłowo wpisanym numerze oraz nazwie jednostki redakcyjnej aktu, np. art. 5, Lex Edytor szuka nazwy aktu, jego synonimu lub publikatora wśród kolejnych 150 znaków. Jeśli wymienione elementy znajdują się dalej niż 150 znaków, powiązanie nie zostanie utworzone.

 1. Gdzie mogę znaleźć informacje o najnowszych zmianach w aplikacji?

Najnowszy opis zmian można znaleźć z poziomu Lex Edytora wchodzą w zakładkę Komunikaty, znajdującą się na końcu wstążki Lex Edytora.