Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą kategorii, do której przynależy.

Najważniejsze z nich to:

 

 – akty prawne pochodzące z Dz. U. i M.P.,

 – projekty ustaw,

– dzienniki resortowe,

– akty prawa europejskiego,

– akty prawa miejscowego,

– akty prawa korporacyjnego,

– pomniki prawa,

– tłumaczenia,

 – orzeczenia,

– orzeczenia administracji,

 – pisma urzędowe

 – analizy,

 – komentarze (niektóre z komentarzy mają miniaturki okładek),

 – monografie,

 – komentarze praktyczne,

 – poradniki,

 – linie orzecznicze,

 – artykuły,

glosy,

 – omówienia,

wzory ,

 – normy,

 – hasła słownikowe,

– plany kont,

– szkolenia on-line,

– materiały z serwisu Prawo.pl,

 – pytania i odpowiedzi,

 – kalkulatory.

– Ważne terminy

– Zestawienia