Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą o kategorii, do której przynależy.

Najważniejsze z nich to: