Jak dodać zniżkę pracownikowi administracji i obsługi?

5 lutego 2023

W systemie iArkusz istnieje możliwość zdefiniowania stanowiska administracji i obsługi ze wskazaną (oczekiwaną) liczbą godzin w ramach etatu, np.: ze względu na niepełnosprawność.

W pierwszej kolejności należy skierować prośbę do organu prowadzącego o dodanie nowego stanowiska administracji i obsługi. W tym celu w katalogu Słowniki organizacji >> Stanowiska administracji i obsługi należy stworzyć nowe stanowisko, wskazując liczbę godzin tygodniowo obniżoną o przyznaną zniżkę. W ten sposób powstają dwa stanowiska, np.: Intendent  z tygodniową liczbą godzin 40 oraz Intendent z tygodniową liczbą godzin 35.

Następnie po zdefiniowaniu stanowiska, po stronie jednostki w oknie pracownika administracji i obsługi należy dodać stanowisko wybierając z listy rozwijalnej pozycję o obniżonej liczbie godzin, na przykładzie Intendent 35. Dla tego pracownika pełen etat wynosi 35, tak więc w pozycji „Liczba godzin tygodniowo” należy wprowadzić również 35.

W katalogu Wydruki>>Wydruki dodatkowe na wydruku P1 „Etaty i godziny” po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji pojawi się wykaz pracowników administracji i obsługi, gdzie dla Intendenta z tygodniową liczbą godzi 35 etat wynosi 1.

 

W przypadku, gdy organ prowadzący nie korzysta z systemu należy napisać zgłoszenie do głównego administratora aplikacji po stronie Wolters Kluwer z prośbą o dodanie potrzebnej Państwu zniżki. Prosimy przesłać wiadomość na adres e-mail: iarkusz@progman.pl z tematem wiadomości: „Dodanie zniżki pracownikowi AiO” z informacją jakie stanowisko dodać do Słownika Stanowisk administracji i obsługi oraz podać tygodniową liczbę godzin. Prosimy o informację z jakiej jednostki kierują Państwo prośbę oraz nr ID klienta.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę