Jak dokonać korekty nadpłaconych składek emerytalno – rentowych?

2 marca 2023

Przykład

Załóżmy sytuację, że otrzymujemy z ZUS pismo z informacją o przekroczeniu przez pracownika kwoty ograniczenia podstawy do naliczania składek emerytalno – rentowych. Sytuacja taka może mieć miejsce, np. gdy pracownik dodatkowo zatrudniony jest w innej placówce. Lista płac dla danego pracownika została już naliczona i zawiera wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym należy przygotować korektę.

  • Pierwszym krokiem jest założenie dodatkowej listy płac o nazwie np. Korekta ZUS (wskazując w oknie Rok i miesiąc listy płac orazRozliczenie w Płatniku korygowany miesiąc i rok, a w oknie Podatek do rozliczenia w miesiąc i rok, w którym faktycznie wykonywana jest korekta listy płac.

  • Następnie dopisywane są osoby, których korekta dotyczy i nanoszone korygowane wartości ze znakiem ”-„.

  • Po wprowadzeniu kwot składek emerytalno-rentowych należy wyliczyć podatek oraz ubezpieczenie zdrowotne jak również wprowadzić sumę naliczonych potrąceń w okna Potrącenia i Na konto (lub Do wypłaty). Tak uzupełnioną kartotekę ZAMKNĄĆ (nie naliczać).

  • Na wydruku Karta wynagrodzeń będzie widoczne skorygowane wynagrodzenie o kwoty wprowadzone w korygującej liście płac.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę