Jak połączyć oddziały na konkretnym przedmiocie oraz przydzielić część godzin na oddział, a część na grupę międzyoddziałową?

5 lutego 2023

W jednostkach pewne przedmioty realizowane są zarówno oddzielnie przez oddział jak i w połączeniu z dwoma oddziałami. Przykładem takiego przedmiotu może być wychowanie fizyczne, które może być realizowane w wymiarze 1h oddzielne w oddziale 2a i 3a oraz w wymiarze 1h w połączeniu tychże oddziałów.

UWAGA: Połączenie dwóch oddziałów na jednym przedmiocie to inaczej zamiana całego oddziału 2a na grupę ze wszystkimi dziećmi  z tego oddziału i oddziału 3a na drugą grupę ze wszystkimi dziećmi z tego oddziału. Oddział 2a staje się grupą oraz oddział 3a również staje się grupą.

1. Aby istniała możliwość ewidencji godzin z danego przedmiotu zarówno oddzielne dla oddziału 2a i 3a jak i w połączeniu oddziałów należy w pierwszej kolejności zweryfikować czy została zaznaczona opcja dostępna po stronie panelu jednostki w katalogu Zarządzanie>>Ustawienia „Pozwalaj na wybór czy pokazywać opcje „Przedmiot może być realizowany jednocześnie w oddziale i w grupach w kartotece Zajęcia edukacyjne”. Jeśli nie jest zaznaczona należy ją zaznaczyć i zapisać ustawienia.

2. Następnie należy przejść do katalogu Dane placówek>>Zajęcia edukacyjne i wyszukać przedmiot, na którym ma nastąpić połączenie oddziałów. W oknie tegoż przedmiotu należy zaznaczyć opcję: „Przedmiot może być realizowany jednocześnie w oddziale i w grupach’ w kartotece Zajęcia edukacyjne”.  Zapisać i zamknąć okno.

3. Kolejno należy przejść do katalogu Dane placówek>>Podziały i w zakładce Grupy w oddziałach poprzez przycisk „Nowy” wskazać kolejno w którym oddziale, na jakim przedmiocie oraz jaki podział zostanie utworzony. Należy wskazać „Podział własny” i utworzyć grupę z całego oddziału 2a i wskazać liczbę uczniów. Następnie zapisać okno grupy, zapisać i zamknąć okno Grupy w oddziałach. Analogicznie należy postąpić z definiowaniem grupy dla oddziału 3a.

UWAGA: Podziału oddziału na grupy można dokonać również za pomocą Kreatora grup oddziałowych dostępnego w prawej części okna Podziałów. Funkcja pozwala na podział kilku oddziałów jednocześnie.

W zakładce „Grupy w oddziałach” zostały utworzone dwie grupy dla oddziału 2a i dla oddziału 3a.

4. Następnie należy przejść do zakładki „Grupy międzyoddziałowe” i korzystając z przycisku „Nowy” w oknie Grupy międzyoddziałowej dodać skład grupy międzyoddziałowej przyciskiem „Dodaj”. Należy dodać grupę utworzoną w oddziale 2a i 3a. Następnie zapisać i zamknąć okno.

5. Po utworzeniu grupy międzyoddziałowej składającej się z oddziału 2a i 3a na konkretnym przedmiocie (w tym przykładzie: wychowaniu fizycznym) należy przejść do katalogu Przydziały>>Przydziały klasowe i jeśli przydziały nie zostały jeszcze wypełnione na podstawie SPN to należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu widoku Przydziałów klasowych  „Wypełnij na podstawie SPN”. Po tej operacji godziny ze szkolnych planów nauczania zostaną przeniesione na przydziały klasowe. Podziały zdefiniowane w kartotece „Podziały” również zostaną naniesione na widok przydziałów. Przy przedmiocie Wychowanie fizyczne w oddziale 2a oraz 3a będzie istniała możliwość przydziału godzin oddzielnie dla oddziałów oraz razem dla ugrupy międzyoddziałowej.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę