Jak uśrednić godziny przydzielone nauczycielom praktyk zawodowych?

11 sierpnia 2022

Krok 1 – Zmniejszenie liczby tygodni w roku szkolnym

W przypadku klas realizujących praktyki zawodowe, w oknie edycji danego oddziału, należy indywidualnie ustawić liczbę tygodni nauki w roku szkolnym, czyli zmniejszyć ją o odpowiednią ilość tygodni.

 

Krok 2 – Ręczne uśrednienie godzin nauczyciela realizującego praktyki zawodowe

PRZYKŁAD

Nauczyciel realizuje 8 godzin praktyk zawodowych tygodniowo, przez 4 tygodnie.
1. Obliczamy całoroczny wymiar godzin danego nauczyciela: 8 godz. x 4 tyg. = 32 godz.
2. Roczną liczbę godzin dzielimy przez liczbę tygodni w roku szkolnym, realizowaną przez dany oddział, np.34

32 godz. : 34 tyg. = 0,9411… , czyli po zaokrągleniu 0,94.

Krok 3 – Wpisanie uśrednionych godzin do ‘Przydziałów nauczycielskich’

W tabeli „Przydziały nauczycielskie” przydzielamy danemu nauczycielowi uśrednioną liczbę godzin w danej klasie ( w naszym przykładzie 0,94).

System uśredni automatycznie wprowadzoną liczbę godzin praktyk zawodowych, w sposób analogiczny do uśrednienia reszty przedmiotów w tej klasie, czyli w naszym przypadku: 0,94 godz. x 34 tyg. / 38 tyg. = 0,841, w przybliżeniu 0,84.

Aby system uśrednił automatycznie liczbę godzin w kolumnie ‘Razem’ należy zaznaczyć opcję ‘Uśrednij godziny razem i etat’.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę