Jak utworzyć nowego użytkownika systemu?

18 listopada 2020

 

W systemie iArkusz istnieje możliwość dodawania nowych użytkowników systemu. Poniżej opisano krok po kroku jak dodać użytkownika po stronie panelu jednostki oraz po stronie panelu zbiorczego.

 

Dodawanie nowego użytkownika w panelu jednostki

 

Krok 1 – przechodzimy do kartoteki Użytkownicy

Aby dodać nowego użytkownika systemu należy przejść do katalogu ‘Zarządzanie’ do kartoteki ‘Użytkownicy’ i  kliknąć przycisk ‘Nowy.

Krok 2 – uzupełnienie danych użytkownika

W nowo otwartym oknie należy wypełnić następujące pola:

 • Nazwa – inaczej login użytkownika, będzie służył do logował się do sytemu
 • Imię, Nazwisko – dane nowego użytkownika
 • E-mail – imienny adres e-mailowy użytkownika, pole obowiązkowe, podany adres będzie wykorzystywany w procedurze odzyskania hasła w przypadku jego utraty.
 • Użytkownik aktywny – automatycznie pole zaznaczone jest fistaszkiem; usunięcie fistaszka powoduje brak dostępu do konta
 • Organ prowadzący, Użytkownik programu – pola wypełnione automatycznie
 • Wybór jednostki / zespołu – należy wybrać dla jakiej jednostki bądź zespołu ma zostać stworzony użytkownik
 • Typ użytkownika – z listy rozwijalnej należy wybrać typ użytkownika: dyrektor, wicedyrektor, kadrowa, księgowa lub inny
 • Prawa – w tej części nadajemy prawa: dodawania, edycji i usuwania danych dla wybranych kartotek

UWAGA! Zaznaczenie konkretnej kartoteki (jednostki, arkusze, oddziały) daje użytkownikowi jedynie prawo podglądu danych. W celu nadania uprawnień do dodawania, edycji, usuwania danych należy przy nazwie kartoteki poprzez przycisk „+” rozwinąć  listę uprawnień i włączyć te, które użytkownik powinien posiadać.

Krok 3 – wysyłka hasła

Po wybraniu przycisku „Zapisz” system dodaje użytkownika do systemu, jednocześnie zostaje wysłana do nowego użytkownika automatyczna wiadomość umożliwiająca zmianę hasła.

Wiadomość wysyłana jest na adres mailowy podany przy użytkowniku podczas uzupełniania danych opisanych w kroku 2. Użytkownik otrzymuje wiadomość następującej treści:

 

Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania systemu iArkusz gdzie może samodzielnie wprowadzić swoje hasło do systemu.

W systemie zastosowana jest standardowa polityka nadawania haseł co oznacza, że nowe hasło użytkownika musi spełniać następujące warunki:

Ustawienia polityki haseł może zmienić administrator systemu w jednostce, w pozycji Zarządzanie >> Ustawienia haseł.

 

Dodawanie nowego użytkownika w panelu zbiorczego

 

Krok 1 – przechodzimy do kartoteki Użytkownicy

Aby dodać nowego użytkownika systemu należy przejść do katalogu ‘Zarządzanie’ do kartoteki ‘Użytkownicy’ i  kliknąć przycisk ‘Nowy.

Krok 2 – uzupełnienie danych użytkownika

W nowo otwartym oknie należy wypełnić następujące pola:

 • Nazwa – inaczej login użytkownika, będzie służył do logował się do sytemu
 • Imię, Nazwisko – dane nowego użytkownika
 • E-mail – imienny adres e-mailowy użytkownika, pole obowiązkowe, podany adres będzie wykorzystywany w procedurze odzyskania hasła w przypadku jego utraty.
 • Użytkownik aktywny – automatycznie pole zaznaczone jest fistaszkiem; usunięcie fistaszka powoduje brak dostępu do konta
 • Organ prowadzący, Użytkownik programu – pola wypełnione automatycznie
 • Typ użytkownika – z listy rozwijalnej należy wybrać typ użytkownika: administrator, inspektor wydział edukacji, inny użytkownik arkusza
 • Anonimizacja danych osobowych:
  Uczniów – zaznaczenie opcji powoduje, że użytkownik po zalogowaniu się do systemu nie widzi pełnego imienia, nazwiska, nr PESEL ucznia lecz ciąg znaków.
  Pracowników – zaznaczenie opcji powoduje, że użytkownik po zalogowaniu się do systemu nie widzi pełnego imienia, nazwiska, nr PESEL pracownika jednostki lecz ciąg znaków.
 • Dostęp do podglądu arkuszy jednostek podległych – zaznaczenie opcji powoduje pojawienie się opcji „Przeloguj do AO”, która pozwala na podgląd danych w panelu jednostki. Użytkownik panelu zbiorczego po przelogowaniu do panelu jednostki nie ma możliwości wprowadzania zmian w arkuszach, może jedynie przeglądać dane.
 • Prawa – w tej części nadajemy prawa do podglądu/ pracy w wybranych kartotekach

UWAGA! Zaznaczenie konkretnej kartoteki (dane organu prowadzącego, dane placówek, jednostki, arkusze) daje użytkownikowi jedynie prawo podglądu danych. W celu nadania uprawnień do pracy w wybranych obszarach należy przy nazwie kartoteki poprzez przycisk „+” rozwinąć  listę uprawnień i włączyć te, które użytkownik powinien posiadać.

Krok 3 – wysyłka hasła

Po wybraniu przycisku „Zapisz” system dodaje użytkownika do systemu, jednocześnie zostaje wysłana do nowego użytkownika automatyczna wiadomość umożliwiająca zmianę hasła.

Wiadomość wysyłana jest na adres mailowy podany przy użytkowniku podczas uzupełniania danych opisanych w kroku 2. Użytkownik otrzymuje wiadomość następującej treści:

 

Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania systemu iArkusz gdzie może samodzielnie wprowadzić swoje hasło do systemu.

W systemie zastosowana jest standardowa polityka nadawania haseł co oznacza, że nowe hasło użytkownika musi spełniać następujące warunki:

Ustawienia polityki haseł może zmienić administrator systemu w jednostce, w pozycji Zarządzanie >> Ustawienia haseł.

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę