Jak zaewidencjonować nieobecność – Zwolnienie od pracy, 148^1 KP / 68a KN ?

29 maja 2023

Zgodnie z Dz.U. 2023 poz. 641 z dnia 04.04.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  wprowadzony został nowy Rodzaj nieobecności –  Zwolnienie od pracy, art.148^1 / 68a KN.

Zgodnie z § 1. oraz § 2. Ustawy – Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

W programie Kadry oraz Płace istnieje możliwość ewidencji nowowprowadzonej nieobecności zarówno w dniach jak i w godzinach. W celu zaewidencjonowania ww. nieobecności w godzinach należy w oknie Nieobecność zaznaczyć parametr Rozliczenie w godzinach oraz wpisać zakres godzin od – do.

 

W celu ewidencji nieobecności w dniach ww. parametr powinien pozostać odznaczony.

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę