Komentarze do aktów prawnych

Komentarze do aktów prawnych to publikacje autorskie publikowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autorzy komentują poszczególne jednostki wybranych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, aktów prawa europejskiego). Przy większości komentarzy prezentowana jest miniatura ich okładki.

Widok na liście Zasobów

Dane metrykalne

 • autor całej publikacji
 • autor konkretnego fragmentu
 • tytuł
 • wydawnictwo i rok publikacji
 • stan prawny.

Widok treści

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące publikację. Poniżej znajduje się pasek narzędzi grupujący w czterech zakładkach funkcje właściwe dla dokumentu. W centralnej części okna widoczny jest tekst publikacji.  W prawej części okna znajdują się zakładki:

 • Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych dokumentów
 • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany dokument.

 Cechy charakterystyczne:

 • Treść komentarza została podzielona na części odpowiednio względem jednostek redakcyjnych aktu prawnego, którego dotyczy. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami służy funkcja   zlokalizowana na pasku narzędzi w zakładce Dokument;
 • Przejście do komentowanego aktu prawnego możliwe dzięki funkcji, dostęp na pasku narzędzi w zakładce „Dokument”, który znajduje się nad treścią każdego fragmentu;
 • Z uwagi na podział na fragmenty zmodyfikowane zostało  działanie funkcji  „Szukaj w treści” – jeżeli poszukiwane słowa znaleziono w innych fragmentach, wyświetli się komunikat „Brak wyników wyszukiwana w wyświetlanym fragmencie dokumentu. Sprawdź w pozostałych fragmentach”. Kliknięcie na ikonę    spowoduje wyświetlenie listy fragmentów, w których znaleziono poszukiwane słowa.

Prezentacja na listach:

 • Na każdej liście zawsze prezentowany jest jeden obiekt, niezależnie od liczby wydań komentarza. Domyślnie prezentowane jest wydanie odnoszące się do daty stanu prawnego programu. Przejście pomiędzy wydaniami komentarza możliwe jest poprzez funkcję Wersje , dostępną na pasku narzędzi w zakładce Dokument.
 • Na liście komentarzy powiązanych dostępnych z poziomu menu jednostki redakcyjnej aktu prawnego, komentarze prezentowane są wraz z odnośnikami do fragmentów komentujących daną jednostkę. Kliknięcie tytułu komentarza otworzy go na pierwszym fragmencie z tej listy.
 • Na liście wynikowej wyszukiwania komentarze prezentowane są wraz z klikalnym podglądem treści odpowiadającej zapytaniu. Po wejściu w komentarz otwarty zostanie fragment uznany za najbardziej trafny dla zapytania. Jeżeli wyszukiwana fraza znajduje się w wielu fragmentach, ich lista zostanie wyświetlona w miejscu spisu treści. Żółty pasek pozwoli ocenić trafność wyszukiwania.

Prezentacja komentarza w haśle Indeksu

Na liście z hasła Indeksu komentarze prezentowane są wraz z odnośnikami do wszystkich kolejnych fragmentów związanych z danym pojęciem. Kliknięcie w tytuł komentarza otworzy go na pierwszym fragmencie z tej listy.