Wszystkie komentarze zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst.

Komentarze w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z komentarzami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu – jego metrykę. Przy większości komentarzy prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną .

W metrykach komentarzy znajdują się następujące informacje:

– autor publikacji;

– tytuł publikacji;

– wydawnictwo i rok publikacji;

– stan prawny publikacji.

Treść komentarza została podzielona na części odpowiednio do jednostek redakcyjnych aktu prawnego, którego dotyczy. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami komentarza służy zakładka Dokument. Dostępne tam ikony pozwalają na:

  – przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami komentarze
 – Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

 – Wersje – pozwala na wyświetlenie treści komentarze w określonym stanie prawnym; jeżeli we wskazanej wersji komentarza nie ma komentowanej jednostki, będzie to oznaczone szarym kolorem czcionki.

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek.

Jeżeli poszukiwane słowa znaleziono w innych fragmentach, wyświetli się komunikat „Brak wyników wyszukiwana w wyświetlanym fragmencie dokumentu. Sprawdź w pozostałych fragmentach”. Kliknięcie na ikonę    spowoduje wyświetlenie listy fragmentów, w których znaleziono poszukiwane słowa.

 – przejście do komentowanego aktu prawnego

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku (całości bądź wybranego fragmentu, w zależności od wersji produktu),

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

 -stworzenie i skopiowanie przywołania publikacji na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

 – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

 

Zakładka Widok:

–  – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

–  – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

–  – wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

 

W prawej części okna z komentarzem znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z komentarzem dokumentów w bazie oraz Słowa kluczowe. Kliknięcie w któreś ze słów prowadzi do listy dokumentów powiązanych merytorycznie z danym słowem kluczowym.