Systemy prawa to kompleksowe opracowania uwzględniające różne punkty widzenia na poszczególne instytucje we wskazanej gałęzi prawa. System prawa ma służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa.

W metrykach systemu prawa znajdują się następujące informacje:

– autor publikacji;

– tytuł publikacji;

– wydawnictwo i rok publikacji;

 

Treść systemu prawa wyświetlana jest w podziale na jednostki redakcyjne: rozdziały, podrozdziały itp. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami publikacji służy zakładka Dokument. Dostępne tam ikony pozwalają na:

– przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami systemu prawa

– Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części systemu prawa

– Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

 

Zakładka Eksport – umożliwia:

– ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

– eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

 – stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

 – dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki.

  – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu

Zakładka Widok:

 – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

–  – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– – wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

 

W prawej części okna z treścią systemu prawa znajdują się  Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z publikacją dokumentów w bazie.