Materiały prawo.pl  to krótkie informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z szeroko pojętym prawem (zmiany w aktach oraz wymiarem sprawiedliwości). W ich skład wchodzą dokumenty autorskie tworzone przez Redakcję LEX oraz materiały stanowiące przegląd prasy.

Materiały prawo.pl nie są oceniane pod względem aktualności.

Materiały prawo.pl prezentowane są w postaci listy i uporządkowane chronologicznie (data zamieszczenia w programie prezentowana jest obok tytułu). Domyślnie na liście prezentowane są Materiały prawo.pl ze wszystkich obszarów tematycznych; aby wyświetlić dokumenty dotyczące tylko jednego tematu, należy wskazać go w lewym panelu.

Materiały prawo.pl szczególnie ważne dla Użytkownika można oznaczyć jako Ulubione klikając na gwiazdkę widoczną przy tytule. Lista tak oznaczonych wiadomości wyświetli się po kliknięciu na pole  Ulubione. Aby powrócić do poprzedniego widoku należy wybrać pole Wybrane sekcje.

Do zmiany widoku listy służą ikony w górnej części okna:

Pokaż nieprzeczytane / wszystkie – wyświetla jedynie nieprzeczytanie / wszystkie Wiadomości

Oznacz jako przeczytane elementy starsze niż dzień / tydzień / miesiąc

Przeglądając wiadomości pochodzące z serwisu prawo.pl użytkownik może zawęzić prezentowane materiały do konkretnej sekcji tematycznej.

 

Dla wiadomości dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

– Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu.