Funkcje dokumentów

 

Funkcje dokumentów podzielone są na cztery kategorie:

 1. Dokument – główne funkcje nawigacji ułatwiające pracę z dokumentem;
 2. Eksport – wydruk, zapis do pliku, wysyłka mailem, cytowanie;
 3. Narzędzia – dodawanie do aktówki, ustawianie alertów, dodawanie notatek i własnych plików;
 4. Widok – ustawienia czcionki, kontrastu, tryb do czytania.

Dostępne są w zakładkach na pasku nad treścią dokumentu.

 

Funkcje w zakładce Dokument: 

 •     Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części dokumentu;
 •     Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek;
 •     Wersje – pozwala na wyświetlenie określonej wersji treści dokumentu (dostępne dla aktów, komentarzy, wzorów i procedur);
 •    Pokaż zmiany – uruchamia funkcję oznaczania zmian w treści. Elementy nowe oznaczone są na zielono, wykreślone na czerwono. Podana jest ilość jednostek zmienionych i możliwa nawigacja między nimi. W rozwinięciu opcja podglądu wyłącznie fragmentów tekstu, które uległy zmianie. Dostępna dla aktów prawnych i projektów ustaw;
 •   Poprzedni/Następny – przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentu (dostępne dla komentarzy, monografii, systemów prawa);
 •     Wyciąg – tworzenie wyboru fragmentów  dokumentu (dostępne dla aktów prawnych, projektów i orzeczeń);
 •     Przejdź do – pozwala na przejście do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego (dostępne dla aktów prawnych), lub przejście do komentowanego aktu prawnego (dostępne dla komentarzy) Przykład: Aby przejść do art. 15 gga  wpisując 15 gga – „Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników w przypadku znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy”, wystarczy wpisać w pole Przejdź do – 15 gga.
 •   Opis projektu – odnośnik do szczegółowego uzasadnienia projektu dostępnego na stronach sejmowych (dostępne dla projektów ustaw);
 •     Opis orzeczenia – po kliknięciu w ikonę, w nowej zakładce otworzy się strona z dostępnym opisem orzeczenia oraz informacją czy wyrok jest prawomocny. Funkcjonalność dotyczy jedynie orzeczeń sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, które zostały opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

 

Funkcje w zakładce Eksport:

 •    Ustawienia – wspólne dla wydruku i zapisu do pliku ustawienia: rodzaj i krój czcionki, justowanie tekstu, dodatkowe informacje;
 •   Wydruk – wyzwala właściwe danej przeglądarce okno funkcyjne wydruki wydruk dokumentu [ctrl +p];
 •   Zapisz jako – eksport treści dokumentu do pliku w formacie DOCX lub PDF.
 •   Wyślij dokument – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail;
 •   Zacytuj – stworzenie i skopiowanie przywołania danych aktu lub publikacji na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

 

Funkcje w zakładce Narzędzia:

 •   Dodaj do aktówki – dodanie dokumentu do Aktówki., w rozwinięciu możliwe określenie do jakiego katalogu;
 •   Dodaj alert – dodanie alertu na całym akcie prawnym;
 •   Notatki – opcja dodania nowej  Notatki, oraz dostęp do listy notatek istniejących już dla dokumentu (ich liczbę wskazuje licznik obok ikony);
 •    Dodaj plik –  dodanie własnego pliku z dysku użytkownika. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu (konieczny dostęp do LEX Cloud).

 

Funkcje w zakładce Widok:

 •  Krój czcionki – umożliwia wybór kroju używanej czcionki;
 •  Rozmiar czcionki – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki;
 • Kontrast – umożliwia zmianę kontrastu
 •   Tryb do czytania – wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu.