Funkcje na dokumentach

 

Funkcje dokumentów podzielone są na 4 kategorie: Dokument (główne funkcje nawigacyjne); Eksport; Widok; Narzędzia.

Dostępne są w zakładkach na pasku nad treścią dokumentu.

 

 

Funkcje w zakładce Dokument: 


 – Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części dokumentu;

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek;

 – Wersje – pozwala na wyświetlenie określonej wersji treści dokumentu (dostępne dla aktów, komentarzy, wzorów i procedur);

  – przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentu (dostępne dla komentarzy, monografii, systemów prawa);

– Tworzenie Wyciągu z dokumentu (dostępne dla aktów prawnych, projektów i orzeczeń);

 – przejście do komentowanego aktu prawnego (dostępne dla komentarzy);

 – Przejdź do – pozwala na przejście do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego (dostępne dla aktów prawnych);

– Opis projektu – odnośnik do szczegółowego uzasadnienia projektu dostępnego na stronach sejmowych (dostępne dla projektów ustaw);

– Opis orzeczenia – po kliknięciu w ikonę, w nowej zakładce otworzy się strona z dostępnym opisem orzeczenia oraz informacją czy wyrok jest prawomocny. Funkcjonalność dotyczy jedynie orzeczeń sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, które zostały opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

 

Funkcje w zakładce Eksport:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.);

 – wydruk dokumentu;

 – eksport treści dokumentu do pliku (całości bądź wybranego fragmentu, w zależności od wersji produktu);

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail;

 -stworzenie i skopiowanie przywołania danych aktu lub publikacji na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

 

 

Funkcje w zakładce Narzędzia:

– dodanie dokumentu do Aktówki;

 – sporządzenie Notatki;

 – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu (konieczny dostęp do LEX Cloud).

 

Funkcje w zakładce Widok:

 – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki;

 – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki;

 – wybór wysokiego kontrastu;

 – wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu.