LEX ONLINE – Czyszczenie cache w przeglądarce internetowej.

 

 

 

Poniżej przedstawiono instrukcję usunięcia cache z przeglądarki internetowej dla wszystkich oficjalnie wspieranych przeglądarek, tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

  • Aby usunąć historię przeglądania w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10:

W programie Internet Explorer wybierz przycisk „Narzędzia”, wskaż pozycję „Bezpieczeństwo”, a następnie wybierz pozycję „Usuń historię przeglądania”.

 

Można również skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DEL lub w prawym górnym rogu wybrać ikonę koła zębatego jak poniżej:

 

 Następnie wyświetli się poniższe okno. Należy zaznaczyć, jak pokazano niżej, odpowiednie opcje i wybrać „Usuń”:

  • W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox należy wybrać: Otwórz menu -> Opcje -> Prywatność i Bezpieczeństwo -> Historia -> Wyczyść historię

 

Można skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DEL

 

  • W przypadku przeglądarki Google Chrome należy wybrać:

W prawym górnym rogu kliknij Więcej
Kliknij Więcej narzędzi a następnie Wyczyść dane przeglądania.

 

Aby usunąć wszystko, wybierz Od początku.
Zaznacz pola „Pliki cookie i inne dane witryn” oraz „Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej”.
Kliknij Wyczyść dane przeglądania.

 

Można również użyć skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DEL:
Następnie należy wybrać opcje, jak pokazano poniżej, i kliknąć „Wyczyść dane przeglądarki”: